Riksdagen

Socialförsäkringsutskottet vill undersöka hur regler som ska skydda utländska kvinnor som utsatts för våld används

Evenemang

29
MAR
Riksdagen
 
Hur använder Migrationsverket de regler som ska skydda kvinnor som har kommit till Sverige för att bo tillsammans med en man i landet och under förhållandet utsatts för våld? Det vill ett enigt socialförsäkringsutskott att regeringen undersöker. Migrationsverket ger i dag tidsbegränsat uppehållstillstånd för makar som inte har bott tillsammans utomlands någon längre tid och för personer som tänker gifta sig eller bli sambor. Det tidsbegränsade uppehållstillståndet gäller i två år och syftet är att Migrationsverket ska kunna ta ställning till om förhållandet är seriöst och bestående innan den person som kommit till Sverige får permanent uppehållstillstånd. Denna prövningen ska i framtiden inte göras för personer som är gifta. Däremot ska gifta som inte bott ihop utomlands även i fortsättningen få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Migrationsverket kan ta tillbaka det tidsbegränsade uppehållstillståndet om förhållandet tar slut. Men om förhållandet tog slut på grund av att kvinnan eller kvinnans barn har utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning kan Migrationsverket ändå ge fortsatt uppehållstillstånd. Utskottet ifrågasätter Migrationsverkets användning av regler Socialförsäkringsutskottet ifrågasätter om Migrationsverkets användning av reglerna eller reglerna i sig ger ett rimligt skydd för kvinnor och barn. I förarbetena till lagen står nämligen att enstaka mindre allvarliga våldshandlingar inte bör medföra att kvinnan får fortsatt uppehållstillstånd. – Det är svårt att över huvud taget godta att kvinnor och barn utsätts för våld vare sig det handlar om våld i nära relationer eller i andra sammanhang, menar socialförsäkringsutskottet. Lagstiftningen ska utformas så att den ger ett skydd för kvinnor och barn. Utskottet vill därför att regeringen undersöker om Migrationsverkets tillämpning av reglerna innebär att skyddet för kvinnor och barn uppnår en godtagbar nivå. Om det visar sig att skyddet inte är tillräckligt bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till lagändring. För mer information: Ring Kerstin Stridsberg, föredragande i socialförsäkringsutskottet, på telefon 08-786 43 06. Socialförsäkringsutskottets ledamöter Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 29 mars. Debatten sänds via webb-tv. Dokument * Regeringens proposition 2005/06:72 * Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU8 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening Magnus Korkala Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000