Rikspolisstyrelsen

Södertörnspolisen arrangerar seminarium om etnisk mångfald

Evenemang

30
MAR
Hallunda Folkets hus i Norsborg.
 
Torsdagen den 30 mars arrangerar Södertörnspolisen ett stort seminarium om etnisk mångfald i Hallunda Folkets hus i Norsborg. Seminariet samlar drygt 250 personer som gemensamt ska diskutera hur man kan förebygga och förhindra ungas nyrekrytering till kriminalitet. Den 30 mars arrangerar Södertörnspolisen ett stort seminarium om etnisk mångfald i Hallunda Folkets hus i Norsborg. Seminariet är, så vitt man känner till, det första i sitt slag. Seminariets tema är hur man gemensamt ska kunna bygga upp en framtid för ungdomarna i Södertörn där man kan förebygga och förhindra nyrekrytering till kriminell verksamhet. 250 personer från Södertörnspolisen och övriga Stockholmspolisen, kommunerna på Södertörn, andra organisationer som arbetar med dessa viktiga frågor samt t ex svenska kyrkan och olika säkerhets- och bostadsbolag samlas under ett tak för att gemensamt, och för första gången i storforum, diskutera om detta viktiga ämne. Seminariet hålls under en heldag och programmet, som bjuder på flera överraskningar, är mycket varierat. Bl a föreläser Leili Falsafi under ämnet ”Ungdomar i mångkulturella områden”. På eftermiddagen genomförs mellan kl 12:30-14:00 en paneldebatt om ungdomsfrågor i mångkulturella områden under ledning av moderatorn Nalin Pekgul, ordföranden för (s)- kvinnorna. I debattpanelen deltar flera namnkunniga personer och panelen besitter gemensamt en mycket stor kompetens om dessa ungdomsfrågor. Kl 14:30-14:55 får seminariedeltagarna lyssna till tankvärda ord från länspolismästare Carin Götblad. Mellan kl 14:55-15:20 får deltagarna höra inspirerande ord från Dan Eliasson, statssekreterare vid justitiedepartementet., innan bl a moderatorn Nalin Pekgul ”knyter ihop säcken” med sammanfattning och slutsummering. För er inom media som tycker detta låter intressant finns möjlighet att under eftermiddagen besöka seminariet. Anmäl i så fall ert besök genom ett telefonsamtal till Mats Nylén, informationsansvarig inom Södertörnspolisen, tfn 08-401 70 72, senast onsdag. Text: Mats Nylén, tfn 08-401 70 72. Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se