Länsstyrelsen i Jönköpings län

Solen värmer

Evenemang

02
SEP
Kungsportens konferens, Huskvarna.
  -
När arbetet med energiomställning fortgår är solenergin mycket intressant som förnybar energikälla. Tekniken utvecklas ständigt, men frågan är hur vi omvandlar de tekniska framstegen till konkreta insatser för att öka solens betydelse som leverantör av värme. Som ett steg på vägen inbjuder Länsstyrelsen i Jönköpings län till en solvärmekonferens. Tid: Tisdagen den 2/9 09.00 - 15.00 Plats: Kungsportens konferens, Huskvarna. Media hälsas välkomna att delta vid hela eller delar av konferensen. Tekniken finns - ta steget! Konferensen har lockat drygt 120 personer representerande byggföretag, fastighetsbolag, kommuner, regionförbund m.fl. för att diskutera solens betydelse för energiomställningen. Förmiddagen ägnas åt teknik och systemlösningar där Lars Andrén, en landets ledande experter på solenergi, kommer att presentera aktuellt läge och utvecklingstendenser. Under eftermiddagen presenteras två solvärmeprojekt, "Sol i Värnamo" och "Solvärme i flerbostadshus". Dessutom redovisas de stödmöjligheter för den som funderar på en solenergisatsning. Representanter för media välkomnas till en spännande konferens om solvärmens möjligheter. Program 09.00 Inregistrering och kaffe 09.30 Solenergi - vad är det? 10.00 Solvärme - nu mogen att tas på allvar! 11.15 Olika användningsområden - teknik, funktion och lönsamhet 12.15 Lunch 13.15 Sol i Värnamo 13.45 Solvärme i flerbostadshus 14.15 Genomgång av solvärmebidrag 14.30 Diskussion, kaffe och avslutning