Vasamuseet

Soppföredrag: Finskt i stormaktstidens Sverige

Evenemang

08
FEB
Vasamuseet
  -

Bland välbärgade borgare, lärda präster, mindre bemedlade pigor och drängar, bortrymda äkta män och enkla båtsmän i 1600-talets Stockholm. Under 1600-talet hade både riket och huvudstaden mångkulturell karaktär och finska talades av många i stormaktstidens Stockholm. Föredrag av Marko Lamberg, docent i nordisk historia vid Tammerfors universitet och expert på Stockholms äldre historia.