Fondbolagens förening

SRI-frukost hos Fondbolagens förening

Evenemang

05
OCT
Fondbolagens förening, Stureplan 6
  -
Jonas Nilsson, från forskningsprogrammet Sustainable Investment Research Platform och Umeå Universitet, undersöker i en ny doktors-avhandling spararnas drivkrafter bakom beslutet att välja en SRI-fond. Tisdagen den 5 oktober berättar han om avhandlingen hos Fondbolagens förening, med en efterföljande diskussion. “Consumer Decision Making in a Complex Environment – Examining the Decision Making Process of Socially Responsible Mutual Fund Investors” är en undersökning av hur konsumenter fattar beslut kring SRI-profilerade fonder och hur en kombination av finansiella kriterier tillsammans med sociala, etiska och miljömässiga kriterier påverkar vid investeringsbeslutet. Något av det som tas upp är vilken information som efterfrågas av SRI-kunder före och under besluts-processen och därefter som kunder, hur hållbarhets-frågor kan påverka kundnöjdhet, vilken typ av information som skulle skapa ett mervärde för kunden, liksom vikten av att känna att man som kund kan påverka och hur det kan tillgodoses från fondbolaget. Program:  Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson hälsar välkommen.  Lars Hassel, programchef för Sustainable Investment Research Platform vid Mistra och professor vid Umeå Universitet.  Jonas Nilsson, forskare vid Umeå Universitet och Sustainable Investment Research Platform, presenterar avhandlingen.  Diskussion om avhandlingen ur ett branschperspektiv. Leds av Helena Hagberg, senior miljö- och etikanalytiker på Nordea Fonder tillika ordförande i Swesif, och Anna Nilsson, ansvarig för miljö- och etikanalys på Swedbank Robur. Obs, föranmälan krävs - för frågor kontakta Åsa Drakenberg, asa.drakenberg@fondbolagen.se