Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

”Stålfebern har övergått i yra - vad händer sen?”

Evenemang

22
FEB
IVAs Konferenscenter, Bankettsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm
  -
Frukostmöte med IVAs Näringslivsråd: OBS! Rättelse. Frukostmötet är torsdagen den 22 februari. ”Stålfebern har övergått i yra - vad händer sen?” Vilka möjligheter har svensk stålindustri att hävda sig i en alltmer globaliserad värld med starka internationella konkurrenter? Vilka satsningar krävs inom utbildning och forskning? IVAs näringlivsråd bjuder in till frukostmöte. Möt Olof Faxander - koncernchef på SSAB sedan 7 månader och av Affärsvärlden utsedd till Årets makthavare. Vilka förutsättningar menar han krävs på hemmaplan för att SSAB med stor närvaro i Sverige skall behålla sin ”competitive edge” - och hur ser den framtida strategin för bolaget ut. IVA och Näringslivsrådet är en kunskapsbank - ett nätverk bestående av mer än tusen människor i företag och på högskolor, inom stat och näringsliv, i Sverige och utomlands. Bredden i kompetens är en förutsättning för IVA:s förmåga att kombinera kunskap i nya banor. Genom medlemskap i Näringslivsrådet erbjuds företag tillgång till hela IVA:s nätverk. Medlemmarna deltar aktivt i IVA:s program och i avdelningarnas seminarieverksamhet. Rådet ordnar dessutom egna debatter och seminarier, där ledamöterna kan knyta kontakter utanför den egna näringsgrenen och få kunskapsutbyte om de senaste trenderna inom teknik och ekonomi. Tid: Torsdagen den 22 februari kl: 7.30-8.55 Plats: IVAs Konferenscenter, Bankettsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm För information och anmälan: Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, bb@iva.se 08-791 30 41, 070-747 58 68 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se