Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

”Stålfebern har övergått i yra - vad händer sen?”

Evenemang

22
FEB
IVAs Konferenscenter, Bankettsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm
  -

Frukostmöte med IVAs Näringslivsråd:
OBS! Rättelse.
Frukostmötet är torsdagen den 22 februari.

”Stålfebern har övergått
i yra - vad händer sen?”

Vilka möjligheter har svensk stålindustri att hävda sig i en alltmer
globaliserad värld med starka internationella konkurrenter?
Vilka satsningar krävs inom utbildning och forskning?

IVAs näringlivsråd bjuder in till frukostmöte. Möt Olof Faxander - koncernchef
på SSAB sedan 7 månader och av Affärsvärlden utsedd till Årets makthavare.

Vilka förutsättningar menar han krävs på hemmaplan för att SSAB med
stor närvaro i Sverige skall behålla sin ”competitive edge” - och hur ser den
framtida strategin för bolaget ut.

IVA och Näringslivsrådet är en kunskapsbank - ett nätverk bestående av mer än tusen
människor i företag och på högskolor, inom stat och näringsliv, i Sverige och utomlands.
Bredden i kompetens är en förutsättning för IVA:s förmåga att kombinera kunskap i nya banor.
Genom medlemskap i Näringslivsrådet erbjuds företag tillgång till hela IVA:s nätverk.
Medlemmarna deltar aktivt i IVA:s program och i avdelningarnas seminarieverksamhet.
Rådet ordnar dessutom egna debatter och seminarier, där ledamöterna kan knyta kontakter
utanför den egna näringsgrenen och få kunskapsutbyte om de senaste trenderna inom teknik
och ekonomi.

Tid: Torsdagen den 22 februari kl: 7.30-8.55
Plats: IVAs Konferenscenter, Bankettsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm

För information och anmälan:
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, bb@iva.se 08-791 30 41, 070-747 58 68

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta
för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets
utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder
som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se