NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer

Standardavtal för e-handel mellan företag

Evenemang

17
NOV
Sveriges Kommuner o Landsting, Hornsgatan 20, Sthlm.
 
Användningen av elektronisk handel mellan företag ökar i snabb takt med många positiva effekter för näringslivet. Ett problem är emellertid att man i många fall inte reglerar de juridiska frågor som uppstår när parterna gör affärer genom att skicka elektroniska transaktioner mellan varandras system. De kommersiella avtal som tecknas mellan köpare och säljare av varor och tjänster täcker inte de särskilda frågor som uppstår vid elektronisk affärskommunikation. NEA har därför genom sin arbetsgrupp för juridik och säkerhet utvecklat ett standardavtal, ett så kallat överföringsavtal, som kan användas generellt när köpare och säljare idkar affärer genom att utväxla elektroniska affärsdokument som t.ex. anbud, prislistor och beställningar. Avtalet finns också i en förenklad form för dem som endast utväxlar elektroniska fakturor. Standardavtalet är på ett par sidor och reglerar följande områden. " Ansvarsfrågor " Säkerhets- och sekretessfrågor " Former för överföring och hantering " Ansvar för tredjepartsleverantörer " Kommersiella frågor som avser kostnaden för e-handel Överföringsavtalet kommer att presenteras vid en öppen hearing den 22 november, se inbjudan på www.nea.nu. Sedan kommer avtalet att finnas fritt tillgängligt att laddas ned från NEA:s webbplats. Med detta tror vi företag och förvaltningar enklare ska kunna reglera sin ökande volym av e-handel och därmed undvika onödiga missförstånd och tvister. Inte minst för små och medelstora företag tror vi att ett standardavtal kommer att ha stor effekt. För mer information: Hearing: Onsdagen den 22 nov. Plats: Sveriges Kommuner o Landsting, Hornsgatan 20, Sthlm Länk till dokument/inbjudan: http://www.nea.nu/neanytt/2006/061108.htm NEAs webbplats: www.nea.nu NEAs kansli för allmän information om NEA samt anmälan: kansli@nea.nu. Information om överföringsavtalet lämnas av: " Peter Nordbeck, tel: 08 677 55 30, mobil: 0709 25 25 01, e-post: Peter.Nordbeck@delphilaw.com " Kerstin Wiss-Holmdahl, tel: 452 79 87, mobil: 070 548 96 86, e-post: kerstin.wiss.holmdahl@skl.se Om NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer NEA är en branschoberoende ideell förening som arbetar för att göra e- affärer till en självklarhet i alla slags organisationer inom näringsliv, offentlig verksamhet och i samhället i stort. Inte minst gäller det frågor som handlar om informationsspridning med bl.a. goda exempel, samordning inom standardiseringsarbetet, omvärldsbevakning och utbildnings- och seminarieverksamhet. NEA bedriver också flera arbetsgrupper som samordnar och utvecklar förutsättningar för elektroniska affärer. Arbetsgrupper finns inom områdena Harmonisering & Spridning, E-fakturering samt Juridik & Säkerhet.