Statsrådsberedningen

STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 12-13

Evenemang

21
MAR
-   -
Med reservation för eventuella ändringar För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare Statsrådsberedningen GÖRAN PERSSON 21/3 Deltar vid officiellt besök av Botswanas president Festus Mogae 22/3 Deltar vid hearing med Kommissionen mot oljeberoende, Rosenbad 23-24/3 Deltar vid EU-toppmöte i Bryssel 27/3 Arbetslunch med Serbiens president Boris Tadic 30/3 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 31/3 Partiarrangemang i Falun BOSSE RINGHOLM 21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president Stockholms Slott 22/3 Partidag i Skövde och Lidköping 23/3 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund Överläggningar med Norges Stortingspresident Torbjörn Jagland, Riksdagen 27/3 Invigningsanförande vid möte med Club de Madrid, Stockholm 28/3 Partiarrangemang i Huddinge Överläggningar med landshövding Mats Hellström, Stockholm 30/3 Anförande vid Europaforum, Europé strenght and weakness Hässleholm 31/3 Anförande om VM och prostitution, Riksdagen 3/4 Informationskonselj, Stockholms slott 6/4 Överläggningar med Lettlands utrikesminister, Rosenbad 8/4 Partiarrangemang i Östersund Justitiedepartementet THOMAS BODSTRÖM 20/3 Medverkar vid möte med Polismyndigheten i Västernorrland och Svenska Journalistklubben i Västernorrland 21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president Stockholms Slott Anförande vid Sveriges Tidskrifters jubileumsmöte 22/3 Anförande vid BRÅs konferens om gatuvåld 23/3 Inviger Kalmar tingshus nya lokaler 26/3 Partiarrangemang i Nacka 28/3 Partiarrangemang i Stockholm 30/3 Inledningsanförande vid Europarådets jämsställdhets utskotts seminarium 31/3 Anförande vid konferens anordnad av Riksföreningen medling vid brott Besöker Lerums gymnasium Anförande vid Brottsoffermyndighetens temadag Rädslans rum JENS ORBACK 31/3 Partiarrangemang i Västerbotten Utrikesdepartementet LAILA FREIVALDS 20/3 Deltar vid Europeiska unionens rådsmöte om allmänna frågor och yttre förbindelser, Bryssel 21/3 Deltar vid EU-nämndens sammanträde Möte med Botswanas utrikesminister Mompati Merafhe 22/3 Inledningsanförande vid seminarium om Europarådet, Stockholm 23/3 Möte med Ali Babacon, Turkiets EU-chefsförhandlare, Stockholm 23-24/3 Deltar vid Europeiska rådets möte i Bryssel 27/3 Bilateralt besök, Rabat BARBRO HOLMBERG 20/3 Medverkar vid journalistseminarium om Ny instans och processordning i utlännings och medborgarskapsärenden (NIPU), Rosenbad 21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president Stockholms Slott 22/3 Medverkar journalistseminarium om NIPU, Göteborg 24/3 Anförande vid Röda Korsets återvändandekonferens European Open Forum on Return, Malmö Medverkar vid journalistseminarium om NIPU, Malmö 25/3 Partiarrangemang i Eskilstuna 27/3 Partiarrangemang i Kronobergs län 29/3 Riksdagsdebatt om EG-direktiven Rätt till familjeåter förening och Unionsmedborgares rörlighet 31/3 Medverkar vid invigningen av Migrationsöverdomstolen i Stockholm 1/4 Partiarrangemang på Gotland CARIN JÄMTIN 19-24/3 Besöker Colombia 24/3 Inledningsanförande vid konferens om lärande, etisk konsumtion och rättvis handel, Stockholm 25/3 Deltar vid ESP-möte i Stockholm 27/3 Möte med Serbiens president Boris Tadic, Stockholm 29-31/3 Besöker Sudan Försvarsdepartementet LENI BJÖRKLUND 21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas presiden Stockholms Slott Interpellationssvar i riksdagen 26/3 Anförande för Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, M/S Viking Cinderella 27/3 Partidag i Stockholms län 30/3 Officiellt besök i Ungern 1-2/4 Partiarrangemang i Stockholms län Socialdepartementet BERIT ANDNOR 20/3 Medverkar vid seminariet Ett Sverige för barn, Örebro 21/3 Stiftelsen Allmänna Barnhuset överlämnar årsrapport Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president Stockholms Slott 22/3 Medverkar vid seminariet Ett Sverige för barn i Borlänge 23/3 Deltar vid Handikappdelegationens sammanträde 25/3 Partiarrangemang i Oskarshamn 28/3 Medverkar vid seminariet Ett Sverige för barn, Gävle 29/3 Anförande vid Mittnordenkommitténs vårsmöte 2006, Åre 30/3 Barnombudsmannen överlämnar sin årsrapport 31/3 Medverkar vid seminarium om uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikapppolitiken, Stockholm YLVA JOHANSSON 20/3 Interpellationssvar i riksdagen 21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanans president, Stockholms Slott 1/4 Partiarrangemang i Stockholm MORGAN JOHANSSON 20/3 Medverkar vid Politikerforum i Lund 21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president Stockholms Slott 22/3 Möte med Norges hälsominister Sylvia Brustad, Oslo 23/3 Deltar vid företagsbesök i Uppsala med delegation från Botswana 27/3 Föreläsning vid Socialhögskolan i Lund 28/3 Interpellationssvar i riksdagen 1-2/4 Partiarrangemang i Umeå Finansdepartementet PÄR NUDER 23-24/3 Deltar vid Europeiska Rådets möte i Bryssel 27/3 Möte med ledande företag i besöksnäringen, SHR, HTF, samt Hotell och restaurangfacket, Stockholm 31/3 Deltar vid EU-nämndens sammanträde SVEN-ERIK ÖSTERBERG 20/3 Upphandlingsutredningen överlämnar slutbetänkande 21/3 Invigningsanförande vid konferensen Controller i offentlig verksamhet, Stockholm Medverkar vid seminariet Kan nyckeltal visa hur vi mår, Stockholm Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas presiden, Stockholms Slott 22/3 Partidag i Gislaved 23/3 Deltar vid KommunInvest Sverige ABs årsstämma, Stockholm 25/3 Partiarrangemang i Malmö Utbildnings- och kulturdepartementet LEIF PAGROTSKY 20/3 Presskonferens om public service propositionen, Rosenbad 21-23/3 Besöker internationell kongress The New European Cultural Landscape and the Jewish Experience, Stockholm 21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president Stockholms Slott 22/3 Besöker Uppsala universitet 27/3 Möte med Serbiens president 28/3 Möte med Lettlands kulturminister 29/3 Besöker Östersund 31/3 Uppvaktning från KRO 1-6/4 Besöker Indien LENA HALLENGREN 21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president Stockholms Slott 23/3 Anförande inför folkhögskolelärare vid Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo 27/3 Inleder konferens om Vuxenutbildning för framtiden, Stockholm Anförande vid konferensen Trygghet, respekt och ansvar, Malmö 30/3 Deltar vid informelltungdomsministerrådsmöte, Bad Ischl 31/3 Anförande och paneldebatt vid Hantverkarnas Framtids konferens Vad händer med yrkesutbildningen efter valet, Stockholm IBRAHIM BAYLAN 20/3 Medverkar vid konferensen Framtidens skola, Stockholm 22/3 Partidag i Landskrona 24/3 Medverkar vid Elevriksdagen, Linköping Partiarrangemang i Östergötland Jordbruksdepartementet ANN-CHRISTIN NYKVIST 20/3 Deltar vid ministerrådsmöte, jordbruk och fiske, Bryssel 21/3 Presenterar Eko-skrivelsen vid en presslunch i Rosenbad 24/3 Inviger Granngården, Sorunda 28/3 Anförande om EUs jordbrukspolitik vid Europaforums seminarium i Hässleholm Besöker Hässleholms kommuns matprojekt Möte med PRO Skåne om konsumentpolitik, Lund Partiarrangemang i Lomma 30/3 Miljövårdsberedningen överlämnar betänkande 31/3 Laxfiskepremiär i Mörrumsån 1/4 Partiarrangemang i Borås Anförande vid Landsbygdsriksdagen, Borås Deltar vid seminarier i Sexdrega och Toarp 2/4 Debatt med representanter för riksdagspartierna om Sveriges framtida landsbygdspolitik, Borås Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet MONA SAHLIN 21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president Stockholms Slott LENA SOMMESTAD 20/3 Partiarrangemang i Skutskär 21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president Stockholms Slott 23-24/3 Bilateralt möte med Polens miljöminister Jan Szyszko, föreläsning och studiebesök, Warszawa 29/3 Invigning av Gävle Energis nya elturbin, Gävle 30/3 Nationellt samråd inför Nordsjökonferensen i Göteborg 4-5/5, Stockholm Näringsdepartementet THOMAS ÖSTROS 20/3 Besöker Sveaskog, Uppsala 21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president, Stockholm Slott 23/3 Värd vid möte för Turkiets ekonomiminister Ali Babacan, Stockholm Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 24/3 Inviger Sweden:Upgrade i St Petersburg Möte med svenska företagare i St Petersburg 25/3 Partiarrangemang i Uppsala och Piteå 26/3 Partiarrangemang i Piteå 27/3 Partiarrangemang i Järfälla och Västerås 28/3 Inviger svensk-serbiskt företagsseminarium tillsammans med Serbiens president Tadic Interpellationssvar i riksdagen 30/3 Anförande vid Västsvenska Industri och Handelskammarens årsmöte i Göteborg 31/3 Inviger Stockholms Bilsalong Partiarrangemang i Enköping ULRICA MESSING 21/3 Interpellationssvar i riksdagen 22/3 Möte om EUs strukturfonder, Stockholm Medverkar vid möte med kvinnliga ambassadörer i Stockholm Möte med Ekonomiska föreningen The Paper Province, Stockholm Medverkar vid invigningen av Res och Turmässan, Göteborg 23/3 Möte med Finlands Trafikutskott, Riksdagen Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 24/3 Deltar vid EU-nämndens sammanträde Uppvaktning från Hudiksvalls kommun Mottagare av SkogsSveriges jubileumspris för sitt bidrag till goda informationsinsatser inom skogsbruket, Stockholm 25/3 Partiarrangemang i Alvesta 27/3 Deltar vid TTE-rådsmöte i Bryssel 29/3 Partidag i Hudiksvall 31/3 Företagsbesök i Borås Inledningsanförande vid Landsbygdsriksdagen i Borås 1/4 Medverkar vid Svenska Transportarbetareförbundets avdelning 11 årsmöte, Gävle HANS KARLSSON 21/3 Deltar vid tvärfackligt möte i Uppsala 22/3 Medverkar vid temadagen Kollektivavtalet idag, Stockholm 24/3 Medverkar vid tvärfackligt möte i Nacka 27/3 Besöker Balticum 29/3 Deltar vid möte med SECO, Bålsta Besöker Hälsoinspiratörerna