Statsrådsberedningen

STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 13-14

Evenemang

27
MAR
-   -
Med reservation för eventuella ändringar För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare Statsrådsberedningen GÖRAN PERSSON 27/3 Arbetslunch med Serbiens president Boris Tadic 30/3 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 31/3 Partiarrangemang i Falun 1/4 Partiarrangemang i Stockholm, Eskilstuna och Jönköping 3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott 6/4 Arbetslunch med Marockos premiärminister Driss Jettou 8/4 Partiarrangemang i Östergötland BOSSE RINGHOLM 27/3 Invigningsanförande vid möte med Club de Madrid, Stockholm 28/3 Partiarrangemang i Huddinge Överläggningar med landshövding Mats Hellström, Stockholm 30/3 Anförande vid Europaforum, Europé strenght and weakness Hässleholm 31/3 Anförande om VM och prostitution, Riksdagen 3/4 Informationskonselj, Stockholms slott 6/4 Överläggningar med Lettlands utrikesminister, Rosenbad 8/4 Partiarrangemang i Östersund Justitiedepartementet THOMAS BODSTRÖM 28/3 Partiarrangemang i Stockholm 30/3 Inledningsanförande vid Europarådets jämsställdhets utskotts seminarium 31/3 Anförande vid konferens anordnad av Riksföreningen medling vid brott Besöker Lerums gymnasium Anförande vid Brottsoffermyndighetens temadag Rädslans rum JENS ORBACK 31/3 Partidag i Umeå Utrikesdepartementet BARBRO HOLMBERG 27/3 Partiarrangemang i Kronobergs län 29/3 Riksdagsdebatt om EG-direktiven Rätt till familjeåter förening och Unionsmedborgares rörlighet 31/3 Medverkar vid invigningen av Migrationsöverdomstolen i Stockholm 1/4 Partiarrangemang på Gotland CARIN JÄMTIN 27/3 Möte med Serbiens president Boris Tadic, Stockholm 29-31/3 Besöker Sudan Försvarsdepartementet LENI BJÖRKLUND 27/3 Partidag i Stockholms län 28/3 Besök av Serbiens president 29-30/3 Officiellt besök i Ungern 1-2/4 Partiarrangemang i Stockholms län 3-5/4 Officiell resa till Balkan 8-9/4 Partiarrangemang i Trollhättan Socialdepartementet BERIT ANDNOR 28/3 Medverkar vid seminariet Ett Sverige för barn, Gävle 29/3 Anförande vid Mittnordenkommitténs vårsmöte 2006, Åre Besöker Designcenter i VM-huset, Åre Möte med byggnadsarbetare i Åre 30/3 Barnombudsmannen överlämnar sin årsrapport 31/3 Medverkar vid seminarium om uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikapppolitiken, Stockholm 3/4 Medverkar vid Föreningen Sveriges Socialchefers möte, Stockholm Informationskonselj, Stockholms Slott 4/4 Medverkar vid seminariet Ett Sverige för barn, Haninge Sopplunch med byggnadsarbetare i Solna 5/4 Partiarrangemang i Örebro län 7-9/4 Partiarrangemang i Östersund YLVA JOHANSSON 29/3 Partiarrangemang i Kalmar 30/3 Partiarrangemang i Tomelilla 1/4 Partiarrangemang i Stockholm 3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott Partiarrangemang på Lidingö 4/4 Seniorupptakt i Eslöv 5/4 SAMAK-möte i Stockholm 6/4 Medverkar vid Inspiration Stockholm 7/4 Medverkar vid äldremässa i vänersborg 9-10/4 Deltar vid Aachenmöte i Portugal MORGAN JOHANSSON 27/3 Föreläsning vid Socialhögskolan i Lund 28/3 Interpellationssvar i riksdagen 31/3 Medverkar vid Brukardelegationens seminarium, Göteborg 1-2/4 Partiarrangemang i Umeå 3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott 5/4 Partiarrangemang i Trollhättan Finansdepartementet PÄR NUDER 27/3 Möte med ledande företag i besöksnäringen, SHR, HTF, samt Hotell och restaurangfacket, Stockholm 3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott 4/4 Interpellationssvar i riksdagen 7-8/4 Deltar vid informellt Ekofin-rådsmöte i Wien 8-9/4 Deltar vid ASEM Finance Ministers Meeting, Wien SVEN-ERIK ÖSTERBERG 3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott 5/4 Invigning, Verva Forum for Innovation Managemaent, om offentlig Upphandling 8/4 Partiarrangemang i Skaraborg Utbildnings- och kulturdepartementet LEIF PAGROTSKY 27/3 Möte med Serbiens president Delar ut stipendium Förgyll din dag, Stockholm 28/3 Interpellationssvar i riksdagen 29/3 Besöker Östersund 31/3 Anförande vid Sveriges museers vårmöte, Stockholm Uppvaktning från KRO 1-6/4 Besöker Indien och Pakistan 7/4 Orkesterutredningen överlämnar betänkande 7-9/4 Partiarrangemang i Göteborg och uddevalla LENA HALLENGREN 27/3 Inleder konferens om Vuxenutbildning för framtiden, Stockholm Anförande vid konferensen Trygghet, respekt och ansvar, Malmö 30/3 Deltar vid informelltungdomsministerrådsmöte, Bad Ischl 31/3 Anförande och paneldebatt vid Hantverkarnas Framtids konferens Vad händer med yrkesutbildningen efter valet, Stockholm 3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott 5/4 Partidag i Hudiksvall 6/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund IBRAHIM BAYLAN 27/3 Uppvaktning från LMS Riksföreningen för Lärarna i moderna språk 29/3 Medverkar vid konferensen Offantligt i Umeå 31/3 Partidag i Jönköping 3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott 4/4 Medverkar vid Teknikföretagens nationella utbildnings konferens, Västerås Besöker ABB Industrigymnasium 5/4 Deltar vid Särskolans Rikskonferens i Sigtuna 7/4 Uppvaktning från Trollhättans Invandrarråd 8-9/4 Partiarrangemang i Västernorrland Jordbruksdepartementet ANN-CHRISTIN NYKVIST 28/3 Anförande om EUs jordbrukspolitik vid Europaforums seminarium i Hässleholm Besöker Hässleholms kommuns matprojekt Möte med PRO Skåne om konsumentpolitik, Lund Partiarrangemang i Lomma 30/3 Miljövårdsberedningen överlämnar betänkande 31/3 Laxfiskepremiär i Mörrumsån 1/4 Partiarrangemang i Borås Anförande vid Landsbygdsriksdagen, Borås Deltar vid seminarier vid Sexdrega och Toarp 2/4 Debatt med representanter för riksdagspartierna om Sveriges framtida landsbygdspolitik, Borås Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet MONA SAHLIN 27/3 Partidag i Göteborg 28/3 Deltar vid möte om jämställd stadsutveckling, Stockholm 29/3 Inleder seminarium om förnyelse av miljonprograms områden, Direct Tensta, Stockholm 31/3 Medverkar vid Klimatseminarium, Stockholms Bilsalong 2006, Vilka konsekvenser får utvecklingen inom fordons industrin för svensk miljöpolitik och arbetet med olje kommissionen 1/4 Partiarrangemang i Tylösand 3/4 Interpellationssvar i riksdagen Informationskonselj, Stockholms Slott 4/4 Inledningsanförande vid energirådgivarnas kongress Energiomställningen, en nödvändighet, Västerås Paartiarrangemang i Västerås 5/4 Anförande vid Sveriges Ekokommuners årskonferens 2006 Samhällsplanering som en del i politiken för hållbar Utveckling, Stockholm 6/4 Anförande vid Svenska Gasföreningens årsmöte, Stockholm 7/4 Föredrag för förstagångsväljare vid Nacka Gymnasiet LENA SOMMESTAD 29/3 Invigning av Gävle Energis nya elturbin, Gävle 30/3 Miljövårdsberedningen överlämnar fiskerapport Nationellt samråd inför Nordsjökonferensen i Göteborg 4-5/5, Stockholm 3/4 Möte för kvinnliga bistånds och miljöministrar med temat Women and Sustainable Development, Water and Energy, Paris 4/4 Bistånds och miljöministermöte inom OECD, Paris 5/4 Möte med AB Fortum Värme om prissättning, Stockholm 6/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 8/4 Partiarrangemang i Uppsala Näringsdepartementet THOMAS ÖSTROS 27/3 Partiarrangemang i Järfälla och Västerås 28/3 Inviger svensk-serbiskt företagsseminarium tillsammans med Serbiens president Tadic Interpellationssvar i riksdagen 29/3 Besöker bland annat Vallenfalls kraftverk i Harsprånget 30/3 Anförande vid Västsvenska Industri och Handelskammarens årsmöte i Göteborg 31/3 Inviger Stockholms Bilsalong Partiarrangemang i Enköping 3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott 4/4 Anförande vid Mekong development Forum 5/4 Partiarrangemang i Skaraborg 8-9/4 Partiarrangemang i Uppsala ULRICA MESSING 27/3 Deltar vid TTE-rådsmöte i Bryssel 28/3 Möte med Invest in Sweden Agency 29/3 Partidag i Hudiksvall 31/3 Företagsbesök i Borås Inledningsanförande vid Landsbygdsriksdagen i Borås 1/4 Medverkar vid Svenska Transportarbetareförbundets avdelning 11 årsmöte, Gävle 3/4 Medverkar vid Länsförsäkring Kronobergs bolags stämma, mottagare av priset Årets skadeförebyggare, Växjö 6/4 Möte med föreningen Kooperativ Utveckling i Sverige, Stockholm Möte med Skogsbranschen, Stockholm 7/4 Partiarrangemang i Stockholm HANS KARLSSON 27/3 Besöker Balticum 28/3 Besöker Co-Drivers, Barkaby 29/3 Deltar vid möte med SECO, Bålsta 3/4 Medverkar vid konferensen Nationellt Försäkrings medicinskt Forum, Stockholm Informationskonselj, Stockholms Slott 4/4 Besöker Östergötlands län 5/4 Medverkar vid seminarium om omställningsavtalet och den aktiva arbetsmarknadspolitiken, Stockholm 7/4 Deltar vid tvärfackligt möte i Norrtälje 8/4 Partiarrangemang i Karlskoga