Statsrådsberedningen

STATSRÅDENS ENGAGEMANG vecka 14-15

Evenemang

03
APR
-   -

Med reservation för eventuella ändringar

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare

Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON
3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott
6/4 Arbetslunch med Marockos premiärminister Driss Jettou
8/4 Partiarrangemang i Östergötland

BOSSE RINGHOLM
3/4 Informationskonselj, Stockholms slott
5/4 Överläggningar med Kinas finansminister Jin Renqing, Rosenbad
8/4 Partiarrangemang i Östersund

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM
3/4 Informationskonselj, Stockholms slott
Deltar i paneldebatt på Kriminalistföreningens möte
5/4 Seniormöten i Sörmland tillsammans med Lennart Bodström
8/4 Partiarrangemang i Göteborg
9/4 Partiarrangemang i Karlskoga
11/4 Partiarrangemang i Örebro län

JENS ORBACK
3/4 Informationskonselj, Stockholms slott
5/4 Partiarrangemang i Nyköping

Utrikesdepartementet

CARIN JÄMTIN
3/4 Inledningsanförande vid konferens om stärkt partnerskap med Kekongregionen, Stockholm
Informationskonselj, Stockholms slott
4/4 Interpellationssvar i riksdagen
6/4 Möte med professor Paul Hunt, FNs särskilde rapportör för rätten till hälsa
7/4 Deltar vid EU-nämndens sammanträde
10-11/4 Deltar vid Europeiska rådets möte om allmänna frågor och yttre förbindelser samt vid EUs biståndsministermöte, Luxemburg

BARBRO HOLMBERG
3/4 Informationskonselj, Stockholms slott
6/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
8-11/4 Besöker Kina

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND
3/4 Informationskonselj, Stockholms slott
8-9/4 Partiarrangemang i Trollhättan
10-12/4 Officiell besök i Balkan

Socialdepartementet

BERIT ANDNOR
3/4 Medverkar vid Föreningen Sveriges Socialchefers möte,
Stockholm
Informationskonselj, Stockholms Slott
4/4 Medverkar vid seminariet "Ett Sverige för barn", Haninge
Sopplunch med byggnadsombudsmän i Solna Medverkar vid facklig utbildning för förtroendevalda byggarbetare i Solna
5/4 Partiarrangemang i Örebro län
7-9/4 Partiarrangemang i Östersund
11/4 Medverkar vid seminariet Ett Sverige för barn i Umeå, Umeå

YLVA JOHANSSON
3/4 Informationskonselj, Stockholms slott
Partiarrangemang på Lidingö
4/4 Seniorupptakt i Eslöv
5/4 SAMAK-möte i Stockholm
6/4 Medverkar vid Inspiration Stockholm
7/4 Medverkar vid äldremässa i Vänersborg
9-10/4 Deltar vid Aachenmöte i Portugal

MORGAN JOHANSSON
3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott
5/4 Partiarrangemang i Trollhättan
12/4 Föredrag vid Utrikespolitiska föreningen, Lund

Finansdepartementet

PÄR NUDER
3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott
4/4 Interpellationsdebatt i riksdagen
5/4 Möte med Kinas finansminister Jin Renqing
7-8/4 Deltar vid informellt Ekofin möte i Wien
8-9/4 Deltar vid ASEM Finance Minister´s Meeting, Wien

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott
4/4 Interpellationsdebatt, Riksdagen
5/4 Invigning, Verva, Stockholm
Forum for Innovation Managemaent, om offentlig
upphandling, Stockholm
7/4 Besöker Lotteriinspektionen i Strängnäs
8/4 Partiarrangemang i Skaraborg
9/4 Partiarrangemang i Stockholm
11/4 Partiarrangemang i Arvidsjaur
12/41 Rådsträff, Västerås

Utbildnings- och kulturdepartementet

LEIF PAGROTSKY
1-6/4 Besöker Indien och Pakistan
7/4 Orkesterutredningen överlämnar betänkande
Besök av f.d. ambassadören Kagechika Matano
7-9/4 Partiarrangemang i Göteborg och Uddevalla

LENA HALLENGREN
3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott
5/4 Partidag i Hudiksvall
6/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
8/4 Partiarrangemang i Uppsala

IBRAHIM BAYLAN
3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott
4/4 Medverkar vid Teknikföretagens nationella utbildnings-
konferens, Västerås
Besöker ABB Industrigymnasium
5/4 Deltar vid Särskolans Rikskonferens i Sigtuna
7/4 Uppvaktning från Trollhättans Invandrarråd
8-9/4 Partiarrangemang i Västernorrland

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

MONA SAHLIN
3/4 Interpellationssvar i riksdagen
Informationskonselj, Stockholms Slott
4/4 Inledningsanförande vid Energirådgivarnas kongress
Energiomställningen - en nödvändighet, Västerås
Partiarrangemang i Västerås
5/4 Anförande vid Sveriges Ekokommuners årskonferens 2006 -
Samhällsplanering som en del i politiken för hållbar
utveckling, Stockholm
6/4 Anförande vid Svenska Gasföreningens årsmöte, Stockholm
7/4 Föredrag för förstagångsväljare vid Nacka Gymnasiet

LENA SOMMESTAD
3/4 Möte för kvinnliga bistånds och miljöministrar med temat
Women and Sustainable Development, Water and Energy,
Paris
4/4 Deltar vid bistånds- och miljöministermöte inom OECD, Paris
5/4 Möte med Gotska Sandöns hembygdsförening och Gotlands Tidningar om ev. indragning av året-runt-bemanning av Gotska Sandön, Stockholm
Möte med AB Fortum Värme om prissättning, Stockholm
6/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
8/4 Partiarrangemang i Uppsala
12/4 Inviger utställningen "I huvudet på en torsk", Havets Hus i Lysekil

Näringsdepartementet

THOMAS ÖSTROS
3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott
4/4 Anförande vid Mekong Development Forum
5/4 Partiarrangemang i Skaraborg
8-9/4 Partiarrangemang i Uppsala

ULRICA MESSING
3/4 Medverkar vid Länsförsäkring Kronobergs bolags
stämma, mottagare av priset Årets skadeförebyggare,
Växjö
6/4 Möte med föreningen Kooperativ Utveckling i Sverige,
Stockholm
Möte med Skogsbranschen, Stockholm
7/4 Partiarrangemang i Stockholm

HANS KARLSSON
3/4 Medverkar vid konferensen Nationellt Försäkrings-
medicinskt Forum, Stockholm
Informationskonselj, Stockholms Slott
4/4 Besöker Östergötlands län
5/4 Medverkar vid seminarium om omställningsavtalet och den aktiva arbetsmarknadspolitiken, Stockholm
7/4 Deltar vid tvärfackligt möte i Norrtälje
8/4 Partiarrangemang i Karlskoga