Utrikesdepartementet

Sten Tolgfors om etanol och handelspolitiken

Evenemang

21
FEB
Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm
 
Sten Tolgfors om etanol och handelspolitiken Kan avskaffade eller sänkta tullar ge en bättre miljö till en lägre kostnad? Idag klockan 13 talar handelsminister Sten Tolgfors på ett seminarium om etanol och handelspolitiken. Kommerskollegium har gjort en utredning om handelsaspekter på biodrivmedelsområdet. I utredningen görs bland annat en genomgång av världsproduktionen av och handeln med etanol, biogas och biodiesel. - Den som vill främja minskade koldioxidutsläpp från bilismen bör vända sig emot dagens etanoltullar. Vår användning av fossila bränslen leder till klimatförändringar. Om detta är enigheten stor i forskarvärlden. Att bromsa den globala uppvärmningen är en av de största utmaningar mänskligheten står inför. Varje liter bensin som ersätts med förnyelsebart bränsle är en miljömässig vinst, säger Sten Tolgfors. - Frihandel bidrar till att länders komparativa fördelar används. Marknadshinder omintetgör i stället dessa och snedvrider förutsättningarna för produktion. Att införa handelshinder på produkter som entydigt drabbar utvecklingsländer går på tvärs emot detta och skulle återigen underminera svensk trovärdighet, säger Sten Tolgfors. ----------- EU:s mål enligt Biodrivmedelsdirektivet är att 5,75 procent av drivmedelsförbrukningen inom transportsektorn ska vara förnyelsebar år 2010. EU har nu dessutom beslutat om ett nytt mål som skall uppnås till år 2020 - 10 procent av förbrukningen ska vara förnyelsebar. Svensk etanol tillverkas främst med spannmål som råvara och kostar idag ca 4.45 kronor per liter att framställa. Etanol som görs på sockerrör köps idag från Brasilien. Uppgifterna varierar lite, men kostnaden är ca 2,65 kronor per liter inklusive transporter. Men på priset läggs tull, som har sin grund i att etanolen idag anses ingå i den jordbrukspolitik i EU som Regeringen vill reformera. Idag beläggs import av etanol med en tull på 1.80 kronor per liter, trots att miljöskäl talar för att fler bilar ska köras på etanol istället för bensin. Slutkostnaden blir därmed cirka 4,50 kronor per liter. Detta motsvarar en värdetull på 40-100 procent. Jämförelsevis ligger bensintullen på cirka 5 procent och tullen på kemikalier cirka 6 procent. Miljöbränslet etanol beläggs alltså med 8 gånger högre tull. Regeringen vill därför att tullen på etanol skall tas bort. Tid och plats: Onsdag 21 februari klockan 13 Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm Arrangör: Kommerskollegium. Utöver handelsministern deltar generaldirektör Lena Johansson och utredaren Marianne Jönsson. ------------------------- Läs mer ------------------------- Handelspolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/2644) Artikel i Dagens industri, 30 januari 2007: "EU borde slopa den höga tullen på etanol" (http://www.regeringen.se/sb/d/8652/a/75953) Läs mer om EU:s energipolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/6808/a/74818) ------------------------- Externa länkar ------------------------- Inbjudan till seminariet på Kommerskollegiums webbplats (http://www.kommers.se/templates/News____2905.aspx) Läs utredningen "Handelsaspekter på biodrivmedelsområdet" av utredaren Marianne Jönsson (http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Arbetsområden/EUs%20yttre%20handelspolitik/Handelsaspekter%20på%20biodrivmedelsområdet.pdf)