Krav Maga Sverige

Stockholm Krav Maga Center arrangerar internationellt sommarläger

Evenemang

26
JUL
Stockholm Krav Maga Center, Gästrikegatan 11, Stockholm
-   -
Stockholm Krav Maga Center arrangerar för nionde året i rad ett 4-dagars träningsläger i KMS Krav Maga öppet för alla oavsett tidigare erfarenhet av Krav Maga. Träningen delas upp i grupper beroende på deltagarnas erfarenhet. Det årliga arrangemanget leds av sveriges främsta och internationellt erkända instruktörer. Deltagarna får 26 timmars träning 2012-07-26 - 2011-07-29 som omfattar: - Försvar mot vanliga och mindre vanliga stående och liggande obeväpnade attacker - Försvar mot vanligare och mindre vanliga batong-, kniv- och pistolövergrepp stående och liggande - Grundläggande och avancerade attacker stående och liggande - Nedtagningar och försvar mot nedtagningar - Grundläggande 3:e-partsskydd - Grundläggande gripandeteknik (ingångar, kontroll, nedläggningar) - Grundläggande bruk av batong i självförsvarssyfte - Grundläggande fighting-träning - Scenarioträning - Teori: Mental eskalering, taktik innan angrepp, självförvar före våldshandlingarna, samt kroppens reaktion under stress m.m. - Träning i realistiska miljöer (tunnelbenvagn, bar m.m.) Målsättningen är att öka självskyddskapaciteten hos deltagarna genom förbättra tekniker, förbättrad taktik, ökade kunskaper kring konflikthantering i samband med våldskonflikter, förbättrad fysik etc. Mer information finns på http://www.krav-maga.nu/scs2012.pdf --- Vad är Krav Maga? --- Krav Maga är en modern och explosiv kampart och självförsvarssystem med rötter i 1900-talets bistra verklighet. Systemet har varit ett av de officiella närkamps- och självförsvarssystemen inom delar av den israeliska försvarsmakten alltsedan staten Israel bildades 1948. Systemet utvecklades ursprungligen av och för den israeliska försvarsmakten och säkerhetstjänsten med både offensiva och defensiva tekniker och tankesätt. Krav Maga används i vidareutvecklad form idag i stor utsträckning även utanför Israel, bl.a. av FBI, DEA, GIGN, förband ur ex. finska, irländska och polska försvarsmakterna, piketen i Finland, delar av svenska polisen, m.fl. världen över. Svenska Försvarsmakten anammade Krav Maga officiellt år 2002 och förfogar numera över många militära instruktörer. Krav Maga betyder närstrid på hebreiska: krav - strid; maga - nära, kontakt. KMS Krav Maga karakteriseras av att vara realistiskt, aggressivt och ha en kort inlärningsperiod. --- Krav Magas bakgrund --- Dyrköpta erfarenheter från den brutala verkligheten har format Krav Maga. KMS Krav Maga utvecklas kontinuerligt; uppgradering av tekniker sker så snart en bättre lösning kan erbjudas eller då hotbilden förändras. Systemet är ursprungligen utvecklat med grundförutsättningen att målgruppen är värnpliktiga av båda könen med varierande kroppskonstitution, då värnpliktiga är en målgrupp med begränsad tid att uppnå adekvata kunskaper i närkamp. Därefter har rutinerade instruktörer och tillsammans med elever med stor erfarenhet av våld vidareutvecklat systemet med enorma framsteg under 2000-talet med influenser från andra realistiska verklighetsbaserade system. Krav Maga karakteriseras av att teknikerna skall vara lätta att lära sig och fungera i verkliga situationer. Det finns överhuvudtaget inget spektakulärt eller publikfriande inslag i detta mycket praktiska och handfasta system för självförsvar. Eftersom självförsvar är grunden i systemet finns heller inga regler.Systemets civila kärna är just självförsvar. Utövarna lär sig att försvara sig mot hot och attacker och att snabbt ta kontroll över situationen. Det väsentliga är försvar och att klara sig själv helskinnad. Att ta kontroll över situationen kan därför t.ex. mycket väl innebära att man helt enkelt flyr efter att en attack avvärjts. Den militära delen syftar till helt annat resultat, men detta lärs inte ut vid civil träning. Eftersom träningen syftar till försvar i verkliga situationer, läggs stor vikt på taktik, konflikthantering, mental förberedelse, scenarier och mer realistiska typer av situationer, såsom ex. olika typer av hot, försvar mot attack bakifrån, mot attack med kniv, mot attack från två eller flera gärningsmän, i mörker, i trånga utrymmen, etc. Vid mer avancerad träning lär man sig också att försvara andra människor mot övergrepp. I KMS Krav Maga lyfts inte någon främmande kultur fram, träningen är opolitisk och det pratas svenska på träningarna. Krav Maga fokuserar på självförsvar utan krims-krams. Det finns fyra varianter av KMS Krav Maga: 1. CIVIL - tekniker och principer som är anpassade för civilt självförsvar 2. POLISIÄR - tekniker och principer som är anpassade för polisiärt bruk 3. MILITÄR - tekniker och principer för närkamp i alla typer av miljöer 4. 3:E-PARTSSKYDD - skydd av annan person vid hot, överfall eller gisslansituationer --- Kontakt --- Lars Söderström, tel 0709-10 84 45, e-post: info@krav-maga.nu

Registrering

Anmäl dig till evenemanget