Lasse Andersson

Stöd till barn med NPF

Evenemang

19
MAY
Stockholm conferance center Norra Latin
  -
En föreläsning om ADHD och Aspergers syndrom Ger vi alla barn samma möjlighet till en god utbildning efter just deras förutsättningar? Ser vi till att anpassa undervisningen efter barnets behov eller styr den egna budgeten? Lasse Andersson pratar om hur de olika funktionshindren tar sig uttryck för barnet och hur vi kan hjälpa det med att anpassa verksamheten och nyttja den kunskap vi besitter. Lasse föreläser på temat "stöd till barn med neuropsykiatriska funktionshinder" i skola och förskola. Är det bara negativt med att ha ADHD eller Aspergers syndrom? Eller kan det finnas möjligheter i dessa diagnoser? Är man verkligen sin diagnos? Eller är man ett barn med diagnos? Kan du som pedagog vända det negativa till något positivt för barnet? Ser vi möjligheterna? Olika ämnen som tas upp vid föreläsningen: · ADHD diagnosens kriterier · Aspergers syndrom diagnosens kriterier · Hur tar sig ovanstående kriterier sig ut i vardagen? · Barnet i förskolan · Barnet i skolan · Metoder · Förhållningssätt · Hur anpassar vi skolan? · Är allt bara jobbigt? · Kognition · Perception · Du som förälder · Du som lärare Lasse Andersson har en ADHD diagnos, arbetar som skolkurator och är dessutom ute och föreläser om ADHD och Aspergers syndrom.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget