Landstinget i Jönköpings län

Stor konferens i Jönköping om reumatiska sjukdomar

Evenemang

27
APR
Elmia
-   -

Länssjukhuset Ryhov står som värd för årets Vårmöte inom reumatologi. Vårmötet hålls på Elmia 27-28 april och beräknas locka ett par hundra deltagare.

- Syftet med Vårmötet är att specialister från hela landet får träffas och utbyta erfarenheter och ta del av de senaste forskningsrönen inom reumatologi. I år kommer flera forskare att presentera studier kring nya och bättre behandlingsmetoder som kan användas inom reumatologin i framtiden, säger Lennart Hemselius som är överläkare och chef för reumatologiska sektionen på ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Hedrande att få arrangera Vårmötet
Oftast är det universitetssjukhusen eller reumatikersjukhuset i Spenshult som arrangerar konferensen, men i år gav Svensk reumatologisk förening uppdraget till reumatologiska sektionen i Jönköping.
– Att vi som länssjukhus fick erbjudandet är tämligen unikt och väldigt hedrande och roligt, säger Lennart Hemselius.

Vartannat år bjuds enbart läkare in till Vårmötet och vartannat år även övriga professioner som arbetar inom reumatologi. 2006 är ett år då konferensen vänder sig till reumatologläkare och Lennart Hemselius räknar med
150-250 konferensbesökare.

Kontaktpersoner
Lennart Hemselius, överläkare och chef för reumatologiska sektionen.
Britt-Marie Wigerth, överläkare, reumatologiska sektionen.
Sören Transö, överläkare, reumatologiska sektionen.
Samtliga nås på telefon 036-32 20 64.

Mer information
www.elmia.se/varmote/

Vänliga hälsningar

Anna-Lena Bengtsdotter
Informationschef Jönköpings sjukvårdsområde
Länssjukhuset Ryhov, hus B2, plan 5
551 85 Jönköping
anna-lena.bengtsdotter@lj.se
036-32 10 26, 0703-82 10 26
www.lj.se/ryhov