Vadstena kommun

Stormöte den 14 mars kl 18.00 i Rådhuset Vadstena

Evenemang

28
FEB
 
Vad tycker du att vi ska jobba med i det nya Leader-området? Det pågår just nu diskussioner om att bilda nya Leader-områden i hela Sverige. Detta ger människor - i föreningar och företag - på landsbygden en chans att genom olika aktiviteter utveckla lokala råvaror och resurser, öka attraktiviteten för att locka turister och nyinflyttare, förbättra livskvaliteten i bygden m.m. Föreningen Sommenbygd som drivit Leader+ Sommenbygd under 2000-2007 har fått i uppdrag att ta fram en utvecklingsstrategi för att ansöka om att bilda Leaderområde. Det är de gamla Sommenbygds-kommunerna (Aneby, Boxholm, Kinda, Tranås, Ydre och Ödeshög) samt ett par nya intressenter (Vadstena, Åtvidaberg samt Jönköpings norra kommundelar) som står bakom detta initiativ. En förutsättning för att kunna göra en utvecklingsstrategi är att samla synpunkter och idéer från de olika aktörerna i Leader-arbetet d.v.s. organisationer och företag på landsbygden samt kommunerna. Detta gör vi bl. a. genom att bjuda in till stormöte den 14 mars kl 18.00 i Rådhuset Vadstena. Syftet med mötet är att: * Ge en kort presentation av vad det innebär att arbeta i ett Leader-område * Presentera nuläget i arbetsprocessen för nya Leader - vilka är förutsättningarna, vem gör vad och vem bestämmer vad? * Diskutera vad som behöver göras - vilka är de största problemen och behoven och vilka är våra främsta resurser och möjligheter? * Diskutera övriga idéer, synpunkter och det som ni vill "skicka med" i arbetet. Alla är varmt välkomna! Läs mer på www.sommenbygd.nu Caroline Unéus Vadstena kommun Mikael Bäckström Ordförande Föreningen Sommenbygd