Landstinget i Värmland

Stort intresse för alkohol- och drogmässa i Karlstad 14 november

Evenemang

14
NOV
Lambergsfrua på Carlstad Conference Centre.
 
Pressinbjudan och pressmeddelande från Landstinget i Värmland. Dnr LK/060084 Inte mindre än 350 personer har anmält sitt intresse att besöka alkohol- och drogmässan Allas ansvar tisdag 14 november på Carlstad Conference Centre, CCC. Seminarier, utställningar och underhållning står på programmet. Mässan inleds kl. 9 och avslutas 15.45 av landshövding Eva Eriksson. Alkohol och graviditet och vad hälso- och sjukvårdslagen säger om alkohol- och drogproblematik, är några exempel på de seminarier som deltagarna visat stort intresse för. Bland de sjuttiotalet utställarna ses frivilligorganisationer, myndigheter samt verksamheter inom landstinget och länets kommuner. Vid en presskonferens den 14 november kl. 11.30 i lokalen Lambergsfrua på CCC, får massmedia träffa några utställare och föreläsare samt representanter från programkommittén. Flera samverkar Initiativtagare till mässan är länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor med representanter från Region Värmland, landstinget, länsstyrelsen, polismyndigheten och Brottsförebyggande Centrum. Mässan har planerats av en mässgrupp bestående av representanter från hälso- och sjukvården, de lokala kommunala samordnarna för alkohol- och drogfrågor i länet, Hela människan och NBV Värmland. Mässa nummer två Alkohol- och drogmässan är den andra på två år som visar bredden i det lokala arbetet med alkohol och droger i Värmland. Dokumentation & underhållning Elever från journalistiklinjen på Molkoms folkhögskola dokumenterar mässan. För underhållningen står ungdomar som varit med på UKMs (Ung kultur möts) länsfestival.