Lycksele kommun

Studenter sätter Lycksele på kartan

Evenemang

15
NOV
Tannbergsskolan och Kommunhuset
  -
Internationella GIS-dagen (GIS = Geografiska informationssystem) den 15 november kommer att uppmärksammas rejält i Västerbotten tack vare GIS-studenternas initiativ. Det är GIS-ingenjörsstudenterna vid Umeå universitet i Lycksele som planerat GIS-dagsaktiviteterna. Ett stort antal Lyckseleföretag kommer att informera om och demonstrera sin GIS-verksamhet. Detta kommer att ske under två pass: under förmiddagen på Tannbergsskolan och under eftermiddagen i kommunhuset (se nedan). - När vi presenterade idén om en internationell GIS-dag i Lycksele blev ortens GIS-aktörer entusiastiska. Det blev en mycket stor uppslutning, säger Elenor Wallner, GIS-student i Lycksele. - Det är fantastiskt att Lycksele har blivit ett nav för GIS och GIS-utvecklingen, säger Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande. - Vi har valt GIS-studenternas arrangemang för att visa upp vårt nya program, GeografIKS, i Västerbotten, säger John-Erik Haraldsson, grundare av GIS-företaget Cartesia, numera verksam inom IGIS (= Innovativa Geografiska InnovationsSystem). Program 11.00 – 13.00 Tannbergsskolan Medverkande Lantmäteriet Skogsstyrelsen IGIS och John-Erik Haraldsson SCA Holmen Skog Skellefteå Kraft Umeå universitet Cartesia Lycksele kommun Lappland Goldminers 14.00 – 16.00 Kommunhuset 14.30 Lilly Bäcklund talar om vikten av GIS för en inlandskommun. Medverkande IGIS och John-Erik Haraldsson SCA Holmen Skog Skellefteå Kraft Umeå universitet Cartesia Lycksele kommun Lappland Goldminers Umeå universitet utbildar GIS-ingenjörer i Lycksele och i Örnsköldsvik. GIS-dagen är ett projekt som syftar till att världen runt sprida information och kunskap om geografi och geografiska informationssystem (GIS) till allmänheten. GIS-dagen startades i USA 1987 av National Geographic Society och drivs i dag som ett samarbete bland annat med världens ledande GIS-företag ESRI och ett flertal andra leverantörer av GIS-teknik. GIS-dagen har även hållits i Sverige vid några tillfällen.