Länsstyrelsen i Östergötlands län

Studieresa om byggnadslösningar för får

Evenemang

25
APR
Östergötland
 

Det byggs fårhus som aldrig förr i hela landet och även i Östergötland. Fårbyggnaderna har stadigt ökat under flera år och 2005 kom det in tre gånger så många ansökningar om att bygga fårhus än 2004. Den 25 april arrangerar Länsstyrelsen Östergötland en studieresa för att titta på olika byggnadslösningar för får. Både nybyggen och ombyggnationer kommer att besökas.

Media är välkomna att vara med på hela eller delar av resan. För mer information kontakta husdjursagronom Gunvor Bergman, tfn: 070-620 09 30. Se även bifogat program.

Marie-Louise Persson, webbredaktör
Länsstyrelsen i Östergötland, 581 86 Linköping
Tfn 013-19 65 09, 0703-83 65 09
www.e.lst.se

Studieresa den 25 april om olika byggnadslösningar för får

9.00 Avfärd från Linköping i gemensam buss.
Samlingsplats är slakteriet Tornby vid
livdjurshallarna, där det finns gott om
parkeringsplatser.
9.30 Gårdsbesök hos Johan Nilsson, Sundsholms
Gård i Skeda. Johan har ett båghus från 2005
med plats för 160 vårlammstackor. Han
planerar att bygga ytterliggare ett. Han har
vår- och sommarlamm av främst finullsfår,
men även lite dorset. Utfodringen sker från
tvärgående foderford. Fika.
Ca 11.00 Gårdsbesök hos Christer Nilsson i Brickebo, Nykil. Där finns både en
nybyggd hall med stomme av en maskinhall och vindnät där utfodringen sker
utifrån längs långsidan. Det finns också en ombyggd ladugård. Christer har ca
180 tackor som är korsning finull/dorset.
13.00 Lunch på Stiftsgården i Vårdnäs
14.00 Gårdsbesök hos Jan-Erik Andersson, Komministergården i Vårdnäs. Jan-
Erik har gotlandsfår som lammar i maj-juni. Vinterlammsproduktion. Har en
omkring 20 år gammal fribärande ”maskinhall” som är byggd i vinkel mot
ladugården. Huvudsakligen inredd med trä och djuren utfodras med
griplastarvagn. KRAV-ansluten.
Ca 15.45 Besök på Christer Nilssons anläggning i Tinnerö. Där finns 220 tackor,
korsningar och en del renrasiga gotlandfår. Lamning i mars-april. Byggnaden
är en f.d. militär fordonshall som är ombyggs för fårhållning. Stationär
upprullare för grovfodret och bandfoderbord. Ekologisk produktion.

Vi beräknar att vara åter i Linköping ca 17.00
Under hela dagen är husdjursagronomerna Gunvor Bergman (070-620 09 30) och Annika
Malmström (070- 372 74 61) med. Under förmiddagen är även byggnadskonsult Martin
Dreber med.
Fika och mat bekostas av deltagarna.
Resan arrangeras av Länsstyrelsen Östergötland. Kontaktperson på länsstyrelsen:
Carina Greiff Andersson, tfn: 013-19 60 69, carina.greiff-andersson@e.lst.se