SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

Sundsvallsmässa för sociala företag

Evenemang

26
FEB
Stadshuset i Sundsvall.
  -
En mässa om socialt företagande i mellersta Norrland. Socialt företagande växer runt om i Europa och i Sverige finns i dagsläget cirka 200 sociala företag. Denna mässa syftar till att: lyfta fram goda exempel av sociala företag, ge människor som står utan arbete hopp och locka fler till att starta sociala företag, visa myndigheterna var arbets- och rehabiliteringsplatser finns och kan skapas samt visa allmänheten vilka varor och tjänster som finns att tillgå i företagen. Kontaktpersoner: jennysellen@yahoo.se eller nils.gardegard@sundsvall.se.