Sveriges Byggindustrier

Svensk Byggnäring: Riv inte miljonprogrammet – lösningen är energieffektivisering

Evenemang

07
JUL
Wisby Strand Congress.
  -

Den som äger ett energieffektivt hus äger en framtidssäker byggnad, oberoende av vilka energislag som kommer att användas i framtiden. Minskad energianvändning är en försäkring mot framtida ökande energipriser och klimatsmart beteende. Vi vill visa att det, ofta med ganska enkla medel, går att minska energianvändningen i det befintliga bostadsbeståndet.

Medverkande: Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten, Tomas Carlsson, vd NCC, Agneta Persson, Energieffektiviseringsutredningen, Yogesh Kumar, Bygga-bo-dialogen, Arne Elmroth, professor i Byggnadsdesign vid LTH, Lotta Bångens, Aton Teknikkonsult, Håkan Bergkvist, vd NVS, m.fl.
Moderator: Lars-Gunnar Tannerfors.
Värd: Svensk Byggnäring.