Folk och Försvar

Svensk underrättelsetjänst och din integritet - ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar tillsammans med Kristdemokraterna

Evenemang

29
MAR
Riksdagens förstakammarsal, Stockholm
  -
Varmt välkommen till ett seminarium om balansen mellan en effektiv och fungerande underrättelsetjänst och det demokratiska samhällets krav på integritet för den enskilde individen. P R O G R A M Moderator: Generalsekreterare Lars Ekeman, Folk och Försvar 09.00 Inledning Partiledare Göran Hägglund 09.20 Svensk underrättelsetjänst: Ett historiskt perspektiv inför framtiden Wilhelm Agrell, Lunds universitet 09.55 Underrättelsetjänst och integritet Anne Ramberg, Advokatsamfundet 10.30 Kaffe med smörgås 11.00 Underrättelsetjänsten– hur ska den organiseras och bedrivas? Klas Bergenstrand SÄPO, Ingvar Åkesson FRA, Håkan Pettersson MUST, Thord Modin Rikskriminalpolisen 12.00 Politisk debatt Tone Tingsgård (s), Erling Wälivaara (kd), Beatrice Ask (m), Peter Althin (kd) 13.00 Slutord Partiledare Göran Hägglund Anmälan görs via www.kursanmalan.nu/integritet. Vid frågor kontakta Lena Bartholdson, Folk och Försvar, tel: 08-613 49 25 alt. e-post: lena.bartholdson@folkochforsvar.se.