Örebro universitet

Svenska fysiker träffas i Örebro

Evenemang

17
MAR
Örebro universitet.
 

Svenska fysikersamfundet (SFS) kommer att hålla styrelsemöte och årsmöte den 16 respektive 17 mars 2006 vid Örebro universitet.

Svenska fysikersamfundet har till uppgift att:
- främja undervisning och forskning inom fysiken och dess tillämpningar
- föra fysikens talan i kontakter med myndigheter och utbildningsansvariga instanser
- vara kontaktorgan mellan fysiker å ena sidan och näringsliv, massmedia och samhälle å andra sidan
- främja internationell samverkan inom fysiken.

Några konkreta exempel på aktiviteter inom SFS är fysiktävlingar som den internationella fysikolympiaden samt representantskap i Svenska nationalkommittén för fysik och European Physical Scociety (EPS). Mer information finns tillgänglig på hemsidan www.fysikersamfundet.se, där bland annat information finns om SFS:s publikationer som exempelvis Fysikaktuellt, Kosmos och Physica Scripta. Samfundet har för närvarande cirka 850 medlemmar och ett antal stödjande medlemmar (företag och organisationer), och är organiserat i tio olika sektioner.
- I samband med Svenska fysikersamfundets årsmöte har även kärnfysiksektionens styrelse beslutat att ha ett sammanträde i Örebro, säger Andreas Oberstedt, ämnesansvarig i fysik vid Örebro universitet. Båda styrelsernas val av Örebro som mötesplats uppfattas som tecken på uppskattning av de senaste årens framgångsrika arbete som Örebrofysikerna har bidragit med till svensk forskning.

Media hälsas välkommen att träffa styrelserna klockan 8:30, fredag 17 mars i hörsal M (musikhögskolan) vid Örebro universitet.

För mer information kontakta Andreas Oberstedt, e-post andreas.oberstedt@nat.oru.se