Aktiebolaget Åkerikonsult

Sveriges Åkeriföretag presenterar konjunkturundersökningen ”Åkeribarometern” för kvartal 1 år 2013.

Evenemang

26
FEB
Sveriges Åkeriföretags huvudkontor, Kungsgatan 24, Stockholm
  -
Rapporten presenteras och kommenteras av vd Johan Lindström För att belysa konjunkturen inom åkerinäringen lyssnar Sveriges Åkeriföretag kvartalsvis av hur befattningshavare i ledande ställning i Transportsäljande åkeriföretag bedömer läget. Frågorna rör efterfrågan, produktion, investeringar, priser och personalstyrka med blick bakåt och framåt tre till sex månader.