Evenemangstips

Sveriges museer samlas till vårmöte

Evenemang

29
MAR
Stockholm
-   -
Riksförbundet Sveriges Museer startar sin utåtriktade verksamhet med Vårmötet i Stockholm den 29-31 mars. Konferensen, som har temat delaktighet och kvalitet, samlar museifolk, vänföreningar och representanter för närliggande organisationer och institutioner till ett par fullmatade mötesdagar. Vid invigningen talar bland andra Stockholms finansborgarråd Annika Billström. Delaktighet och kvalitet Delaktighet och kvalitet är viktiga framtidsfrågor för museerna idag. Museernas uppdrag är att göra fler delaktiga i både verksamheten och historieskrivningen. Därför måste museerna bidra med verktyg och arenor för olika människor och deras historier. Ett bra museum har något att berätta, med ett intressant och roligt innehåll. Ett bra museum vilar på en solid kunskapsgrund och är tillgängligt för alla. Möte för hela museisverige Med avstamp i frågorna kring delaktighet och kvalitet tar programmet på Vårmötet 2006 upp trender, åsikter och aktuella frågor inom och utanför museivärlden. Konferensen blandar plenarsessioner med seminarier, rapporter och föredrag. Under Vårmötet välkomnar också Stockholmsmuseerna sina kollegor från övriga landet till visningar och program i sina pågående utställningar och projekt. Konferensens moderator är journalisten och författaren Göran Rosengren. Riksförbundets Vårmöte kommer att vara en årligt återkommande mötesplats för samtal och diskussion inom museivärlden. Program Vårmötet gästas av flera utländska gäster och representanter från stora och små museer samt talare från verksamhetsområden som på olika sätt gränsar till museivärlden. Bland de internationella gästerna märks representanter från European Museum Forum, American Association of Museums och Nationalmuseet i Köpenhamn. Under rubriken ”Museerna, samlingarna och nationalismen” samtalar en rad representanter från svenska museer och universitet om europeisk identitet, den farliga nationalismen och institutionernas roll som förvaltare av nationalstaten. Flera museer ger exempel på verksamheter och projekt med delaktighet och kvalitet som ledstjärnor. Andra exempel ur programmet handlar om ideella krafter som kunskapsbärare, mångkultur, kvalitetsarbete på museer, små museers roll, vänföreningar - resurs eller börda, tillgänglighet för funktionshindrade. En utredning på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer om bildandet av ett institut för kulturarvsforskning presenteras och svenska ICOM rapporterar om etik och professionell utveckling. Det kompletta programmet för Vårmötet finns på www.sverigesmuseer.se Information och kontakt: För information om Riksförbundet Sveriges Museer och Vårmötet kontakta: Ordförande, Christina von Arbin, Statens Försvarshistoriska museer, 08-519 563 11, 070-234 95 25 Sekreterare: Cia Rimmö, Västerås konstmuseum, 021-39 12 23, 070-465 14 23 Anne Louise Kemdal, Tekniska museet, 08-450 56 63, 070-714 03 76