Uppsala stadsteater

Tabletalk

Evenemang

15
APR
Ettan, Uppsala stadsteater
  -
Guds söner säger sig alltid ha försökt åstadkomma de svår-åtkomliga ögonblick då den vardagliga processen uppgår i förening med det inres drömmar och kamp för en gnutta förståelse av den obegriplighet vi kallar Det Mänskliga Livet. Guds söner har alltid betraktat den konstnärliga verksamheten som ett verktyg för att uppnå en annan erfarenhet och därmed kunskap om det svårförståeliga i vår existens. Guds söner strävar i varje situation efter att ange förutsättningarna för att ett mirakel skall kunna uppstå. www.thesonsofgod.se

Registrering

Anmäl dig till evenemanget