Kulturhuset Stockholm

Technobalettepos av Åsa Unander-Scharin & Håkan Lidbo

Evenemang

06
DEC
Hörsalen, våning 3
-   -

60.01.60
Technobalettepos av Åsa Unander-Scharin & Håkan Lidbo

Hörsalen, våning 3
6-10 december

60.01.60 är en högteknologisk explosion av elektronisk musik,
koreografi, design och film. Det intensiva tempot kan till en början
uppfattas som överväldigande, men under föreställningens gång
kommer strukturen och nyanserna i stycket att träda fram och
publiken kommer att upptäcka de olika nivåerna och strukturerna.

60.01.60 handlar om tid och hur vi väljer att uppfatta den.
Dansföreställningens alla uttrycksformer utforskar tidsintervall
och laborerar med hur betraktare eller lyssnare påverkas
av den känsla och dramatik som uppstår.

60.01.60 består av 60 bitar på vardera exakt en minut, var och
en gestaltad med musik, koreografi och film, det hela sammansatt
enligt ett komplext mönster av korta skeenden, små pusselbitar
som tillsammans bildar en historia - ett mysterium.

60.01.60 ger gestalt åt det ogreppbara, det som hela tiden är
närvarande men som flyr så fort vi försöker fånga det. Men
projektet handlar inte bara om konstens problematiska inställning
till tiden utan även om oss som människor.

Med musik av Håkan Lidbo och koreografi av Åsa Unander-Scharin.
För kostym står uppmärksammade designtrion Nakkna och för
grafisk form svarar Paul Farrington. Anders Weberg har gjort
föreställningens film.
Dansare: Annika Hyvärinen, Johanna Klint, Charlotta Ruth, Åsa
Unander-Scharin och Moa Westerlund

För intervjuer kontakta:
Anna Rosdahl Engberg, tfn 0709-372656, e-post anna@getserved.se

För vidare information och pressbiljetter kontakta:
Tina Hallin, informationssekreterare, tfn 08-508 31 398,
e-post tina.hallin@kulturhuset.stockholm.se

Pressbilder: www.kulturhuset.stockholm.se, under Press
(användarnamn: press123, lösen: khpress22)