Frans Schartaus Handelsinstitut

Temadag: Turism, resor och hållbar utveckling 2012

Evenemang

25
OCT
Polstjärnan – Lyran Konferens, Sveavägen 77 in Stockholm
  -
För tredje året i rad är Schartau med och arrangerar en temadag med fokus på turism, resor och hållbar utveckling internationellt och nationellt. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om ansvarsfullt resande, samt stimulera och inspirera till hållbar utveckling av turism- och resenäringen, genom goda exempel, inspiration, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt. Läs mer om temadagen på http://www.trippus.se/web/Presentation/web.aspx?evid=Aw0zIDHBxtazsZmil3InGA==&ecid=D/IRHxAKmWhsk2L+3O5mYw==&ln=swe&view=category&template=flex