Uppsala stadsteater

The resurrection and redestruction of the roman empire

Evenemang

17
APR
Salongen, Uppsala stadsteater
  -
Institutets omtalade mastodontverk The Rise and Fall of the Roman Empire återuppstår på TUPP! The Rise and Fall of the Roman Empire var en medial, kulturpolitisk och teatral iscensättning av makt och sexualitet – ett relationellt verk som vävde in omvärldens reaktioner i sig självt och som ifrågasatte teaterns frihet. Föreställningarna ledde till att Institutet förlorade både lokal och bidrag från Malmö Stad. I orginalversionen bestod pjäsen av 5 engångsföreställningar på vardera 7 timmar med femtiotalet konstnärer, BDSM aktivister och klubbarrangärer inblandade. I Uppsala framför Ludvig Uhlbors och Anders Carlsson från Institutet alltihop på 1,5 timmar. Kejsaren är död, leve Kejsaren! Med hjälp av ord, handling, musik, bild och scenografi tar scenkonstnärerna med publiken på en resa genom hela den romerska historien: Vi börjar när Romarriket föds i blod, sedan tar vi oss via Spartacus och slavupproren till den legendariska kampen mellan Julius Ceasar och Brutus vilket förebådar De Galna Orgiernas era med kejsarna Heliogabalus och Caligula. En epok som inte kan mynna ut i något annat än att Allting går under – Civilisationens död! Genom personliga tolkningar av minnen och känslor slår Imperiet tillbaka! www.institutet.eu

Registrering

Anmäl dig till evenemanget