Riksdagen

Thomas Östros och Pär Nuder svarar på frågor i KU

Evenemang

04
APR
Skandiasalen, ingång Mynttorget 1
 

Som ett led i den fortsatta granskningen av regeringens arbete inbjuder konstitutionsutskottet (KU) i morgon den 4 april två statsråd till offentliga utfrågningar. Då svarar näringsminister Thomas Östros på frågor i tre granskningsärenden och finansminister Pär Nuder på frågor i ett ärende.

Tid: Tisdag den 4 april med början kl. 10.30 resp. 12.00
Lokal: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Kl. 10.30 Näringsminister Thomas Östros

Granskningsärende 2004/05:9
Nomineringen av ledamöter i statliga bolagsstyrelser under Näringsdepartementet

Granskningsärende 2004/05:15
Näringsminister Thomas Östros uttalanden om de statliga bolagens tillhörighet till arbetsgivarorganisation

Granskningsärende 2004/05:29
Statsrådet Thomas Östros agerande vid tjänstetillsättning


Kl. 12.00 Finansminister Pär Nuder

Granskningsärende 2005/06:18
Finansminister Pär Nuders ansvar för distribueringen av budgetpropositionen för år 2006 till Apoteket och Posten


Utfrågningarna kan även följas via riksdagens webb-tv.

För mer information kontakta
Betr. ärendena 9 och 29: Gun Lombach, föredragande i KU, telefon 08-786 44 23
Betr. ärende 15: Peder Nielsen, föredragande i KU, telefon 08-786 40 72
Betr. ärende 18: Lars Seger, föredragande i KU, telefon 08-786 44 21

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48