Terrafem

Till minne av Fadime - Terrafem konferens

Evenemang

21
JAN
City Conference Center, Norra Latin, Stockholm
  -
Terrafem och Kruton, Stockholms stads skyddade boende och öppenvård, anordnar denna årliga konferens till minne av Fadime Sahindal (1975-2002). På konferensen uppmärksammas och synliggörs situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt för unga våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund. Anmälan görs till info@terrafem.org Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. Om du får förhinder, glöm inte att avboka din plats. Oavbokade platser debiteras med 500 kr. -------------------PROGRAM----------------------------- 08.30. - 09.00 Registrering 09.00 - 09.15 Välkomnande - Alexandra Pascalidou 09.15 - 09.30 Inledning Alfhild Oenema, ordförande i Terrafem 09.30 - 10.15 Barn som upplever våld - rätten till en barndom Maria Eriksson, professor i socialt arbete Mälardalens högskola. Akademin för hälsa, vård och välfärd 10.15 - 10.40 Paus 10.40 - 11.25 Om hedersvåld och könsnostalgi i ett modernt Norden, Jenny Westerstrand, juris doktor vid Uppsala universitet 11.25 - 11.45 Tal av Olle Burell (S) Skolborgarråd Stockholms stad 11.45 - 12..45 Lunch 12.45 - 13.15 Ett eget liv utan våld - Zandra Andersson och Anna Källberg, socionomer, Kruton skyddat boende och öppenvård. Stockholm stad 13.15 - 14.00 Arbete med pappor Vidar Vetterfalk, Internationell projektledare, Män för jämställdhet 14.00 - 14.45 Erfarenheter från ett nationellt kunskapscentrum, Åsa Witkowski, Verksamhetschef Nationellt centrum för kvinnofrid 14.45 - 15.00 Paus 15.00 - 15.45 De svikna barnen, Soma Amin, skolpsykolog 15.45 - 16.30 Socialstyrelsens arbete för att stärka skyddet för barn som upplever våld, utredarna Jelena Corovic och Marit Birk, samt Olga Gislén, jurist 16.30 - 16.50 Stockholm satsar mot våld i nära relationer. Anna Rantala Bonnier (Fi) Gruppledare i socialnämnden 16.50 - 17.00 Avslutning