Terrafem

Till minne av Fadime - Terrafem konferens

Evenemang

21
JAN
City Conference Center, Norra Latin, Stockholm
  -

Terrafem och Kruton, Stockholms stads skyddade boende och öppenvård, anordnar denna årliga konferens till minne av Fadime Sahindal (1975-2002). På konferensen uppmärksammas och synliggörs situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt för unga våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund.

Anmälan görs till info@terrafem.org Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. Om du får förhinder, glöm inte att avboka din plats. Oavbokade platser debiteras med 500 kr.

-------------------PROGRAM-----------------------------

08.30. - 09.00 Registrering

09.00 - 09.15 Välkomnande - Alexandra Pascalidou

09.15 - 09.30 Inledning Alfhild Oenema, ordförande i Terrafem

09.30 - 10.15 Barn som upplever våld - rätten till en barndom
Maria Eriksson, professor i socialt arbete Mälardalens högskola. Akademin för hälsa, vård och välfärd

10.15 - 10.40 Paus

10.40 - 11.25 Om hedersvåld och könsnostalgi i ett modernt Norden, Jenny Westerstrand, juris doktor vid Uppsala universitet

11.25 - 11.45 Tal av Olle Burell (S) Skolborgarråd Stockholms stad

11.45 - 12..45 Lunch

12.45 - 13.15 Ett eget liv utan våld - Zandra Andersson och Anna Källberg, socionomer, Kruton skyddat boende och öppenvård. Stockholm stad

13.15 - 14.00 Arbete med pappor
Vidar Vetterfalk, Internationell projektledare, Män för jämställdhet

14.00 - 14.45 Erfarenheter från ett nationellt kunskapscentrum,
Åsa Witkowski, Verksamhetschef Nationellt centrum för kvinnofrid

14.45 - 15.00 Paus

15.00 - 15.45 De svikna barnen, Soma Amin, skolpsykolog

15.45 - 16.30 Socialstyrelsens arbete för att stärka skyddet för barn som upplever våld, utredarna Jelena Corovic och Marit Birk, samt Olga Gislén, jurist

16.30 - 16.50 Stockholm satsar mot våld i nära relationer.
Anna Rantala Bonnier (Fi) Gruppledare i socialnämnden

16.50 - 17.00 Avslutning