Statistiska centralbyrån, SCB

Tillväxtens drivkrafter- Konjunkturseminarium med medverkande från SCB, Riksbanken och SBAB.

Evenemang

02
OCT
Berzelii Park, Garnisonen Konferens på plan 4, Karlavägen 100, Stockholm
  -

Vi inbjuder till ett seminarium där analytiker och statistiker presenterar den senaste informationen om den svenska konjunkturen i globalt perspektiv. Seminariet sammanfaller med SCB:s publicering av kvartalsskriften Sveriges Ekonomi – statistiskt perspektiv och redovisning av andra statistiska fakta inom området.
09.30 Presentation av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv
Monica Nelson Edberg, Chef vid avdelningen för Nationalräkenskaper
och Leif Munters, Redaktör för tidskriften Sveriges ekonomi
13.00 Riksbanken och penningpolitiken
Irma Rosenberg, Vice Riksbankschef