Mag- och tarmförbundet

Tio gotlandskonstnärer gestaltar vad ”tid” innebär för cancersjuka

Evenemang

17
OCT
Aulan, Skånes Universitetssjukhus, SUS Lund
  -

Nätverket mot cancer
Turné och auktion av tio konstverk till stöd för Nätverket mot cancer
Tio gotlandskonstnärer gestaltar vad ”tid” innebär för cancersjuka

Efter det att utställningen ”Vad är tid….varje sekund räknas” hade vernissage under Almedalsveckan på Gotland i somras går nu alla tio verk på en turné runt landet. Verken ska visas i samband med föredrag på sjukhus eller vid föreningsmöten som tar upp och belyser cancerfrågan. Efter turnén ska verken sedan auktioneras ut i samband med världscancerdagen den 4 februarei 2011.

Söndagen den 17 oktober kan man se utställningen i Lund då RMT och ILCO uppmärksammar Mag-Tarmdagen.
Behållningen går till Nätverket mot cancers opinionsarbete under politikerveckan i Visby 2011 . Det kommer att vara möjligt att bjuda på verken under hela turnén. Det är www.konstbolaget.se, en auktionssite för konst som ställer sin webplats gratis till förfogande.
”Vad är tid… varje sekund räknas” – är en utställning som på olika sätt och i olika material gestaltar hur begreppet ”tid” plötsligen förändras vid ett cancerbesked. Tio konstnärer boende på Gotland medverkar i utställningen som premiärvisades den 7 juli i Visby under Almedalsveckan. Konstnärerna har bjudits in av Nätverket mot cancer. 
Konstnärerna har under sitt arbete träffat cancerpatienter för att sätta sig in i och förstå vad en cancerdiagnos och behandling kan innebära. Medverkande konstnärer är Joakim Allgulander, Eva Bergenwall, Cecilia Carlén, Angela Duckert, Agneta Gazelius, Katarina Grip Höök, Jessica Lundeberg, Juri Markkula, Jeanette Path och Hanna Stahle. 
 – Det som berörde konstnärerna starkt var hur frågor som Vem är jag - vad vill jag? och Hur tar jag vara på min tid? plötsligt blir centrala men också skrämmande efter en cancerdiagnos. Vissa patienter beskriver sin tidsuppfattning som ett enda långt utdraget nu…, berättar Bertil Bäckström, projektledare för konstprojektet. 
Nätverket mot cancer
Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi, genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor till våra förtroendevalda politiker. Våra huvudfrågor är patienträttigheter, en rättvis cancervård och cancerprevention.
De riksorganisationer som ingår i Nätverket mot cancer är: ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerföreningen Stödet, Nätverket mot livmoderhalscancer, RMT Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka samt Svenska Hjärntumörföreningen. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att ingå i nätverket. www.natverketmotcancer.se
 
Konstturnén och auktionen är ett samarbetsprojekt mellan Nätverket mot cancer och Roche ab

Vill du veta mer kontakta;
Wictoria Hånell, Nätverket mot cancer, Kanslichef på Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka
Telefon: 08-642 42 00, Mobil: 070- 642 42 11
wictoria.hanell@magotarm.se

Tommy Ringart, Kommunikationschef, Roche ab, mobil 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com