Länsstyrelsen i Gotlands län

Tjejer - nu har Ni chansen att gå till skogs!

Evenemang

11
NOV
Hajdes, Fröjel
  -
Skogsdag för tjejer! Du får veta mer om hur vi bättre kan utnyttja möjligheterna i vår gotländska skog. Medverkar gör: Länsstyrelsen, Skogskällingarna och Friluftsfrämjandet med aktiviteter för barnen. Enkel skogslunch serveras, medtag kaffekorg. Välkomna! Skogsdagen finansieras med medel från Miljö- o landsbygdsprogrammet, LBU, och är ett samarrangemang av LRF, Mellanskog, Gotlandsflis AB och Länsstyrelsen.