Statens Strålskyddsinstitut, SSI

Tjernobylolyckan och Sverige

Evenemang

07
APR
Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1 (vid Centralstationen), lokal ”Stockholm”.
 

Den 26 april är det tjugo år efter kärnkraftolyckan i Tjernobyl. Det finns fortfarande radioaktiva ämnen kvar i den svenska naturen. Konsekvenserna av olyckan kan nu bättre överblickas, både från ett svenskt och internationellt perspektiv. Synen på kärnkraft och kärnkraftsäkerhet har också påverkats.

Statens strålskyddsinstitut, SSI och Statens kärnkraftinspektion, SKI, inbjuder till ett massmedieseminarium fredagen den 7 april med särskilt fokus på olyckans konsekvenser i Sverige, men också konsekvenserna i de mest drabbade länderna berörs.

Experter från de båda myndigheterna lämnar korta redogörelser och svarar på frågor.

Plats:
Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1 (vid Centralstationen), lokal ”Stockholm”.

Seminariet inleds kl 10.00 (kaffe serveras från 9.30) och pågår till ca 12.

Anmälan sker till: anders.jorle@ski.se

Ytterligare upplysningar:
Anders Jörle, SKI tel 08-698 84 05
Ulrika Lyth, SSI tel 08-729 71 28

Reaktor 4 Tjernobyl -Sarkofagen 30 mars 2006- jpg »»
http://www.ssi.se/PdfUpload/Sarkofag900.jpg