Pagero AB - your financial supply chain network

Träffa Pagero på God Exempeldag i Stockholm 22 november

Evenemang

22
NOV
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
  -
Pagero deltar på God Exempeldag den 22 november i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Seminariet anordnas av SKL, LfU, Kammarkollegiet och ESV och temat för dagen är ”Vinster med en elektronisk inköpskedja”. Fokus ligger på e-upphandling och e-handel. Efter en inledning där arrangörerna informerar om aktuella frågor på området berättar företrädare för kommuner och landsting om sina erfarenheter på området. Dessutom ordnas en miniutställning med de i offentlig sektor vanligast förekommande leverantörerna på e-upphandlings- och e-handelsområdet. Representanter från Pagero kommer att finnas på plats för att ge tips och svara på frågor. Seminariet riktar sig till både beslutsfattare och de som arbetar med eller avser att införa e-upphandling och/eller e-handel i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Välkomna!