Transportföretagen

TransportGruppen i Almedalen

Evenemang

02
JUL
Svenskt Näringslivs Trädgård, Hamngatan 3, Visby Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
-
Transportgruppen kommer även i år att arrangera seminarier under Almedalsveckan. Vi arrangerar seminarier om miljö, infrastruktur och citylogistik och dessutom delas Pegasuspriset för andra året i rad ut under Almedalsveckan. Onsdagen den 3 juli arrangerar TransportGruppen tre seminarier i Svenskt Näringslivs Trädgård, Hamngatan 3: •09:00–10:00 "Sveriges infrastrukturskuld och de framtida lösningarna", samarrangemang med Svenskt Näringsliv. Läs mer •12:30–13:00 Miljöseminarium där Pegasuspriset, TransportGruppens miljöpris, delas ut. Läs mer •13:00–14:00 "Citylogistik – en möjlighet för staden", arrangeras tillsammans med Svensk Handel. Läs mer Torsdagen den 4 juli, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen: •08:45-10:30, "Konkurrenskraft, konsumtion och klimat" tillsammans med Jernkontoret, Sveriges Byggindustrier, Teknikföretagen, TransportGruppen, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv. Läs mer