Iaspis

Traveling Magazine Table - tidskriftsprojekt med seminarier, readings och showcase på Iaspis 22-30 april

Evenemang

22
APR
Iaspis, Jakobsgatan 27
-   -

Varför skriver konstnärer, och varför ger de ut tidskrifter? Många svar finns i det generösa projektet Travelling Magazine Table (TMT) som innehåller över 400 konst- och kulturtidskrifter (över 1500 enskilda nummer). Egenhändigt ritade fanzines samlas med glassiga konsttidskrifter. Besökaren kan i Iaspis Projektateljé botanisera i en djungel av diverse udda, excentriska och avantgardistiska tidskrifter. Kring TMT-”bordet” arrangeras ett seminarieprogram med tidskriftspresentationer, högläsningar och diskussioner. Projektateljén iscensätts av konstnärerna och Iaspis-stipendiaterna Karl Larsson och Andreas Mangione.

Efter att ha ställts ut på tre olika platser, Contemporary Art Centre i Vilnius, Art in General i New York samt M.I.T. i Boston visas TMT nu i Stockholm. För varje anhalt ”bordet” gör på en ny institution växer urvalet av publikationer genom lokala och internationella upprop. Nu kommer TMT till Iaspis som gjort ett eget upprop för att samla in flera tidskrifter. Dagligen har nya paket kommit fram och under två månader har cirka 700 enskilda nummer skickats in.

För den kulturtidskriftsintresserade borde detta vara ett eldorado av konst- och kulturtidskrifter som har hittat till Stockholm utan distributionsjättarnas medverkan. För den som har tid att bläddra i tidskrifterna bjuder Iaspis på en global resa genom konstvärlden med tidskrifter som sträcker sig från A-Z public limited till Zine $ZZZZzz, från mikrofanzines som handbundna Eugene till etablerade konsttidskrifter som Parkett. Man hittar garanterat en och annan vit fläck på sin egen privata tidskriftskarta.

Bakgrunden till projektet TMT är avsikten att visa upp det breda spektrum av tidningar och tidskrifter som publiceras av konstnärer, konstnärsgrupperingar och oberoende grupper över hela världen. Publikationerna ger en inblick i diskussioner och nätverk som existerar bortom bildkonstvärldens mainstream-kanaler. TMT initierades av konstnärsintitiativet Nomads & Residents (Bikvanderpol and Cesare Pietrousti) 2001.

Karl Larsson och Andreas Mangione kommer i den rumsliga gestaltningen av TMT i Iaspis Projektateljé att arbeta platsspecifikt med idén om akademien som ständigt föränderlig distributionskanal för dialog, kunskap och form. Genom att länka samman produktionsplats och utställningsyta, samtid och dåtid, levande människor och rastlösa, gäckande vålnader bereds mark för samtidsdokumentet TMT.

I seminarieprogrammet diskuteras bl a artist writing, konsttidskrifternas framtid och roll i det offentliga samtalet samt skrivandet om konst. Medverkar gör bl a Zandra Ahl, medredaktör Slicker (Stockholm), Thomas Boutoux, skribent, curator, förläggare (Paris), Marie-Louise Ekman, konstnär (Stockholm), Matias Faldbakken, konstnär (Oslo), Regina Möller, konstnär, konsthistoriker, redaktör (Berlin), Sven-Olov Wallenstein, filosof, kritiker, redaktör (Stockholm), Lars Ilshammar, historiker med inriktning på IT och politik samt institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Örebro/Stockholm), Jonas J Magnusson, översättare, essäist, redaktör (Stockholm), Georg Schöllhammer, direktör documenta 12 magazine, redaktör, curator (Wien) och Antek Walczak, konstnär, filmare, publicist (Berlin).

Tidskrifterna kan läsas i Projektateljén på Iaspis som är öppen lördag 22/4 -lördag 29/4 kl. 12-18

Iaspis / Box 1610 / Jakobsgatan 27 / SE-111 86 Stockholm
Tel +46 (0)8 402 35 77 / Fax +46 (0)8 402 35 92
info@iaspis.com / www.iaspis.com