Kompetensteamet Stockholm AB

Trygg i skolan

Evenemang

08
APR
Stockholm
-
Exklusivt för dig i skolan årskurs 4-gym Vårens konferens Trygg i skolan har sin tyngd i hur du och din skola främjar likabehandlingen och utvecklar ett aktivt och förebyggande arbete mot kränkningar,trakasserier och mobbning. Du får bl.a konkreta tips på hur ni skapar en samsyn, tränar utsatta elever och förövare, gör en kartläggning som hjälper er att upptäcka de utsatta och de som utsätter.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget