Nulink - Linköpings näringslivsbolag

TUFF - Seminarieserie

Evenemang

24
FEB

Varje år genomför NuLink en rad kostnadsfria seminarier med olika spännande föreläsare. Dessa ger kunskap och inspiration till ditt företag, samt erbjuder ett utmärkt tillfälle att skapa nätverk med personer från andra företag och organisationer.
Seminarieserien kallar vi TUFF.