Tullverket

Tullexperter från hela EU träffas för IT-toppmöte i Luleå 3-4 april

Evenemang

03
APR
Nordkalotten, Lulviksvägen 1.
 
Vid toppmötet i Luleå samlas två hundra experter från EU:s tullmyndigheter och från transport- och logistiksektorn i Europa, för att diskutera framtidens elektroniska importsystem. Export- och importföretagen i EU:s 25 medlemsländer kommer de närmaste åren att ansluta sig till ett helt nytt tulldatasystem. Det svenska Tullverket har genom ordförandeskapet i AISWG (Automated Import System Working Group) utsetts av EU för att ansvara för importfrågorna när det nya systemet ska byggas. Med mötet i Luleå tas det första steget mot ett nytt gemensamt importsystem som kommer beröra enmansföretag likväl som globala import- och exportjättar inom hela EU. - Från Tullverkets sida vill vi utnyttja mötet i Luleå för att få gehör för lösningar som vi menar kombinerar smidiga rutiner med ökad säkerhet inom det nya systemet , säger Vidar Gundersen, Tullverkets IT-chef och ordförande i AISWG. Media är välkomna att träffa mötesdeltagare och Tullverkets arrangörer på en pressträff, måndagen den 3 april mellan klockan 13:45 och 14:30 i konferenscentret på hotell Nordkalotten, Lulviksvägen 1. För de som är intresserade finns också möjligheter att närvara vid invigningen eller vid de inledande seminarierna under måndagsförmiddagen. Program för mötet finns tillgängligt på sajten www.aiswg.net. Media som önskar närvara vid pressträffen eller vid något seminarium föranmäler detta senast måndag den 3 april klockan 10.00, till Tullverkets informatör, Monica Magnusson, 070-253 96 24. För faktafrågor kring det nya tulldatasystemet hänvisas till Tullverkets projektledare Thomas Holm, 070- 350 08 28. Tullverkets uppgift är att skydda liv och hälsa genom att förhindra införsel av otillåtna preparat och produkter. Tullverket samlar också in lagstadgade skatter och avgifter när företag och privatpersoner handlar med utlandet. Antalet anställda är 2200.