Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

UF Stockholm bjuder in till seminarium om CSR!

Evenemang

10
OCT
Hörsal B4, Stockholms Universitet
  -
Christine Batruch från Lundin Petroleum och professor Pål Wrange diksuterar kring internationella företag, mänskliga rättigheter och ekonomisk tillväxt. Seminariet kretsar kring en av de största utmaningarna i en värld dominerad av globalisering och fria marknader. Å ena sidan, ekonomisk tillväxt kan ses som en nödvändighet för social utveckling och ur detta perspektiv står företag för viktiga bidrag. Å andra sidan reser företagens ökande inflytande stora frågor kring hur de påverkar sin omgivning, speciellt i områden där staten är svag. Vilka kosekvenser får den fria marknaden? Hur övervakas den? Vilka möjligheter finns till reglering? I panelen (fler deltagare kan tillkomma): Christine Batruch; VP Corporate Responsibility på Lundin Petroleum Pål Wrange; Associate Professor of Public International Law Journalister är vällkomna att delta och ombeds att föranmäla sig till pr@ufstockholm.se, senast den 9 oktober. Tid kommer avsättas till frågor för pressen.