Göteborgs Arbetspsykologi AB

UGL-kurs

Evenemang

20
AUG
Bohus-Malmöns Pensionat
-   -
UGL2008 behandlar den aspekt av ledarskap och medarbetarskap som handlar om relationer, det vill säga om mig som ledare/medarbetare i relation till andra i arbetslaget. Konceptet syftar till att ge reflektionsverktyg för hur jag själv påverkas av och påverkar andra, i en arbetssituation. Vilka krafter inom mig själv och inom andra som underlättar respektive försvårar denna process. Inom relationsaspekten finns många vinklingar såsom kommunikation, värderingar, gruppdynamik och lärande. UGL handlar vidare om hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Detta benämns som gruppdynamik. Kursen handlar också om ledarskapets möjligheter och problematik relaterat till gruppens mognadsutveckling. Vad är det som underlättar respektive försvårar uppgiftens lösande och gruppens utveckling ur ett ledarperspektiv? Detta sker i UGL genom att man själv får uppleva situationer som speglar gruppdynamik och att i dem förstå sin egen roll.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget