Länsstyrelsen i Örebro län

Unik samling kring bioenergi ska göra Örebro län fri från olja?

Evenemang

22
NOV
Örebro Slott.
  -
Örebro län har stora förutsättningar att bli fri från oljeberoendet och minska den negativa klimatpåverkan. Till sin hjälp har länet ett unikt nätverk – Bioenergiklubben. På onsdag öppnar landshövding Sören Gunnarsson ett seminarium som Bioenergiklubben arrangerar för att sprida kunskap och inspirera jord- och skogsbrukare, politiker, beslutsfattare och dem med planer på att hitta former för förnybara energisystem. Bakom Bioenergiklubben * står en bred samling organisationer, myndigheter, skogsägare, lantbruksintressen och el- och värmeleverantörer i Örebro län. Seminariet bjuder på många korta föreläsningar och ger både en global inblick i energifrågorna, nya forskningsrön och praktiska råd och exempel. När det gäller den globala bilden så kommer Sveriges Radios utrikeskorrespondent, Vladislav Savic, att berätta om det han skriver i sin bok ”Det tysta kriget” som handlar om att de stora konflikterna bottnar i kontrollen om energitillgångarna. Några allvariga konflikter om Örebro läns energitillgångar i form av skog, spannmål och oljeväxter kommer vi inte att få höra talas om på seminariet, däremot om hur skogstillväxten kan dubbleras och exempel på hur Närkeslätten kan ge värme och har gett värme i exempelvis Fjugesta. Under dagen kommer Irén Lejegren, vice ordf. Regionförbundet Örebro län dela ut Bioenergiklubbens nya pris – ”Årets bioenergiprofil i Örebro län”. Se vidare bifogat program för seminariet den 22 november kl 9.00 – 16.30 på Örebro Slott. För mer information: Päivi Lehtikangas, Regionförbundet Örebro län, Energikontoret, 019 – 602 63 23, Karin von Kronhelm, E.ON Värme Sverige AB, 019-670 61 70, Anita Norén, Länsstyrelsen 019 - 19 38 18 *) Bioenergiklubben är ett nätverk med LRF, Lantmännen Agroenergi, Lekebergs Bioenergi, Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet i Örebro län, HS Konsult, Korsnäs, Skogsstyrelsen, Vuxenskolan, Sveaskog, Örebro universitet, Örebro kommun, E.on.