Karolinska Institutet, KI

Unik satsning på inflammationssjukdomar

Evenemang

12
SEP
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Rolf Lufts aula
  -
kronisk inflammation. Unikt för programmet är patientperspektivet, såväl vid utformningen av studier som vid utvärdering av behandlingsresultaten. Ambitionen är att etablera en ny modell för patientmedverkan i forskningen. Hör om patientinflytandet och de vetenskapliga rönen som ställt Sverige i spetsen inom området inflammationssjukdomar. Träffa även representanter från läkemedelsindustrin och patienter. Tid: Fredag 12 september kl. 10.00 - 11.50 Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Rolf Lufts aula. Förhoppningen med satsningen är att snabbare få fram ny kunskap för att bättre förstå och behandla inflammatoriska sjukdomar som drabbar stora patientgrupper, det gäller bland annat reumatiska sjukdomar, MS, psoriasis och andra kroniska inflammationssjukdomar. Projekten COMBINE och CIDAT, som ingår i satsningen, innebär ett stort steg framåt för translationell forskning. En ny infrastruktur skapas som gör det möjligt att använda kliniska patientdata direkt i forskningen och sedan smidigt återkoppla resultaten till läkare och patienter. Viktigt är att tidigt hitta markörer hos den som löper risk att insjukna. Det har också en samhällsekonomisk aspekt. Nya riktade läkemedel är ofta dyra, men kan ändå löna sig om man därmed kan undvika långa sjukskrivningsperioder. Genom nära samarbete med flera läkemedelsföretag - bland annat Wyeth, AstraZeneca, BMS, Schering Plough och Biovitrum - skapas därför en plattform för utveckling av nya läkemedel och ett system för bättre kliniska prövningar. Projekten drivs av ett konsortium, som bland annat omfattar samtliga medicinska fakulteter i Sverige. Bakom satsningen - på initialt 70 miljoner kronor - står forskningsstiftelserna VINNOVA, KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vårdalstiftelsen, Invest in Sweden Agency och Reumatikerförbundet. Läkemedelsföretag och andra intressenter väntas gå in med ytterligare medel. För programmet, se bilagan. För frågor, kontakta: Professor Lars Klareskog, koordinator COMBINE-projektet Tel: 08- 5177 45 29 Mobil: 070-522 77 88 E-post: lars.klareskog@ki.se Professor Jesper Haeggström, koordinator CIDAT-projektet Tel: 08-5248 76 12 E-post: jesper.haeggstrom@ki.se Pressekreterare Sabina Bossi Tel: 08-524 860 66 Mobil: 070-614 60 66 E-post: sabina.bossi@ki.se Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och samverkan bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se