Karolinska Institutet, KI

Utan forskningspolitik stannar Sverige!

Evenemang

16
MAR
Karolinska Institutet, Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna
 
KRAFTSAMLING OM FORSKNINGENS FRAMTID 16 MARS Sverige är ett av få industriländer i världen som har slagit ihop departementet för forskning och utbildning med kulturområdet. Gemensamt för de länder med snabbast utveckling inom forskning och industri är att de har en eller två ministrar som enbart ägnar sig åt högre utbildning och forskning. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av Karolinska Institutet. Studien presenteras i sin helhet vid en hearing om forskningens villkor den 16 mars. Hearingen, som äger rum i Nobel Forum i Solna, är en gemensam kraftsamling där en lång rad organisationer, lärosäten och företag med intresse för forskningsfrågor deltar. Syftet är att diskutera de utmaningar och särskilda problem som svensk forskning ställs inför – och vad man kan göra åt dem. Men även att väcka mediernas och politikernas intresse för de viktiga forskningsfrågorna inför riksdagsvalet i höst. – Utan satsning på forskning och innovationer stannar den kunskapsintensiva industri som vi har byggt upp under de senaste decennierna och våra bästa ”hjärnor” riskerar att försvinna utomlands. Därför är det av största vikt att de forskningspolitiska frågorna kommer högt upp på dagordningen i valdebatterna, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet och initiativtagare till hearingen. Programmet den 16 mars kommer att innehålla både fri debatt och korta presentationer med olika infallsvinklar på forskningens villkor i Sverige och globalt. Bland annat kommer Gunilla Reischl, forskare vid Utrikespolitiska Institutet, redogöra för sin pilotstudie om hur forskningspolitiken organiseras i olika länder. Kartläggningen gjordes hösten 2005 på uppdrag av Karolinska Institutet. – Sverige har tidigare hanterat forskningsfrågor under utbildningsdepartementet. Det är för tidigt att dra några slutsatser om eventuella effekter av förändringen av det politiska ramverket som gjordes 2004, men det är intressant att undersöka hur andra länder organiserar forskningspolitiken för att få en indikation på hur vår omvärld prioriterar forskningen, säger Gunilla Reischl. Journalister är välkomna att delta under hela hearingen! Tid: 16 mars klockan 13.00-16.30 Plats: Karolinska Institutet, Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna För anmälan och program kontakta: Pressekreterare Katarina Sternudd, Karolinska Institutet, tfn 08-524 838 95, mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se För mer information kontakta: Professor Maria Anvret, Strategy and Development Office, Karolinska Institutet, tfn 08-524 863 23, e-post maria.anvret@ki.se Kraftsamling om forskningens framtid arrangeras av: Karolinska Institutet, KTH, Handelshögskolan, Vinnova, Apotekarsociteten, SwedenBio, Läkemedelsindustriföreningen, Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Invest in Sweden Agency, Karolinska Universitetssjukhuset, Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare, Stockholms Universitet, Vetenskap & Allmänhet, Naturvetareförbundet, SACO och TCO.