RiksFörbundet för Leversjuka

Utbildningsdag

Evenemang

23
OCT
Stockholm
  -

RiksFörbundet för Leversjukas årliga utbildningsdag

Program

AutoImmun Hepatit, Primär Biliär Cirrhos och vanliga problem vid leversjukdomar
Annika Bergquist, Överläkare
Gastrocentrum medicin Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Patientberättelse
Kent Klarvik

Levertransplantation
Henrik Gjertsen, Överläkare
Transplantationskirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Portal Hypertension
Antal Németh Professor
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge