Länsstyrelsen i Örebro län

Utbildningsdag om hedersrelaterat våld p g a sexuell läggning/könsidentitet

Evenemang

30
JAN
City konferenscenter i Örebro
Som en del i satsningen på det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld anordnar Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Länsstyrelsen i Östergötlands län en studiedag om hedersrelaterat våld p g a sexuell läggning/könsidentitet. Plats: City konferenscenter i Örebro Datum: 30 januari 2007 Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sedan hösten 2004 arbetat med att utbilda yrkesverksamma inom skola och socialtjänst i frågor som rör hedersrelaterat våld p g a sexuell läggning/könsidentitet. Utbildningen innehåller grundläggande kunskaper om hedersrelaterat våld, HBT (Homo- bi- och transsexualitet) samt verktyg för att identifiera, bemöta och bistå utsatta HBT-ungdomar. Länsstyrelsen i Västra Götaland har inom ramen för ett nationellt uppdrag, som Länsstyrelsen i Östergötland ansvarar för, i ett projekt fått möjlighet att sprida utbildningsinsatsen till fler län i landet. Charlotte Persson, som arbetar som utbildare vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, kommer att hålla i dagens program och delge kursdeltagarna de erfarenheter hon fått på området och den metod hon arbetat fram. Studiedagen är kostnadsfri och kursdeltagarna bjuds på för- och eftermiddagskaffe samt lunch. För deltagare som uteblir utan att ha meddelat återbud kommer dock en avgift på 500 kr att tas ut. Anmälan om deltagande senast den 12 januari 2007 till: ingemar.savonen@t.lst.se eller Länsstyrelsen i Örebro län Ingemar Savonen 701 86 Örebro