Svensk biblioteksförening

Utdelning av Bengt Hjelmqvists pris till Anna Christina Rutquist

Evenemang

23
SEP
Biblioteksscenen i E-hallen, Bok & Biblioteksmässan, Göteborg
  -
Välkommen på utdelning av Bengt Hjelmqvists pris. Svensk Biblioteksförenings Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet går i år till Värmlands länsbibliotekarie Anna Christina Rutquist. Prissumman är 25 000 kronor.