Svensk biblioteksförening

Utdelning av Collijnpriset till Johanna Dalmalm

Evenemang

23
SEP
Biblioteksscenen, E-hallen, Bok & Biblioteksmässan, Göteborg
  -
Välkommen på utdelning av Collijnpriset. Collijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap år 2009 delas i år ut till Johanna Dalmalm för uppsatsen ”Det finns något slags Open Access där ute”: En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut. Uppsatsen har lagts fram vid Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögs-kolan, med Torgil Persson som handledare. Priset utdelas av Svensk Biblioteksförening och består av ett stipendium på 25 000 kronor.