Riksdagen

Utfrågning om familjerelaterat våld mot kvinnor

Evenemang

30
MAR
Förstakammarsalen i Riksdagshuset, entré Riksplan (även till åhörarläktaren)
 
Europarådets parlamentariska församling arrangerar en utskottsutfrågning om familjerelaterat våld mot kvinnor på torsdag Riksdagshuset i Stockholm. Utfrågningen är ett första led i den treåriga kampanj som Europarådet startar för att bekämpa våld mot kvinnor i Europa. Bakgrunden är det beslut som Europarådets tredje toppmöte mellan stats- och regeringschefer fattade i maj 2005 i Warszawa om en handlingsplan med riktlinjer för rådets framtida verksamhet, där kampen mot kvinnovåld ingår. Utfrågningen sker på engelska och franska. Tid: Torsdagen den 30 mars kl. 9.30–13.00, 14.30-17.30 Lokal: Förstakammarsalen i Riksdagshuset, entré Riksplan (även till åhörarläktaren) Utfrågningen genomförs på inbjudan av riksdagens Europarådsdelegation. Riksdagsledamoten Carina Hägg (s), ordförande i församlingens underutskott om våld mot kvinnor, leder mötet. Justitieminister Thomas Bodström inleder utfrågningen. Bland drygt ett 20-tal medverkande talar Europarådets biträdande generalsekreterare Maud De Boer-Buquicchio om Europarådets arbete på detta område. Programmet på engelska finns på denna länk. För mer information kontakta Kirsti Pulkka-Ericsson, riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 55 90 Christina Green Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48